Yatırımcı İlişkileri

Genel Bilgiler

Şirket Adı : ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Adres : Koç Kuleleri Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, No:2A İç Kapı No:60 Çankaya/Ankara
Telefon No : 0312 299 25 95
Faks No : 0312 299 25 96
E-posta : [email protected]
Ticaret Sicil Müdürlüğü : Ankara Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası : 301988
Tescil Tarihi : 25/08/2011
Vergi Dairesi : Doğanbey V.D.
Vergi Numarası : 073 071 2912
Sektör : Teknoloji / Bilişim
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye Miktarı : 170.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa : Borsa İstanbul A.Ş
İşlem Kodu : ARDYZ
İşlem Tarihi : 06/02/2020
KAP : https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4967-ard-grup-bilisim-teknolojileri-a-s

Özel Durum Açıklamaları

Sürekli ve içsel bilgilerden oluşan özel durum açıklamaları II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği” ne uygun olarak ticari sır niteliğinde bilgiler hariç olmak üzere Yatırımcı İlişkileri biriminin koordinasyonunda ilgili birimlerin tavsiyesi çerçevesinde hazırlanarak gecikmeksizin kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Şirket özel durum açıklamalarına https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4967-ard-grup-bilisim-teknolojileri-a-s adresinden erişilebilir.

2019 Olağan Genel Kurul Bilgileri

2020 Olağan Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul Soruları ARD Grup Genel Kurul Soruları

2021 Olağan Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul Soruları ARD Grup Genel Kurul Soruları

Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri

2022 Olağan Genel Kurul Bilgileri

2023 Olağan Genel Kurul Bilgileri

İletişim

Koç Kuleleri Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, No:2A İç Kapı No:60 Çankaya/Ankara

+(90) 444 8 273 (ARD)

+(90) 312 299 25 95 PBX

[email protected]

+(90) 312 2992596

KOTE EDİLEN/İŞLEM GÖREN SERMAYE PİYASASI ARACININ TÜRÜ KOTASYON/İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAMA TARİHİ İLGİLİ PİYASANIN/BORSANIN BULUNDUĞU ÜLKE İLGİLİ PİYASANIN/BORSANIN İSMİ PİYASANIN/BORSANIN İLGİLİ PAZARI
Pay 06.02.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZAR
AD-SOYAD TÜZEL KİŞİ ÜYE ADINA
HAREKET EDEN KİŞİ
CİNSİYET GÖREVİ SERMAYEDEKİ PAYI (%) BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLUP OLMADIĞI
ARD GRUP HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ
Arda ÖDEMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
Doğan ÖDEMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0 Bağımsız Üye Değil
Gürkan BİLGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Değil
Sabri Çağrı ÇAKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Değil
Talat
ULUSSEVER
Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye
Nukhet DOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye
ORTAĞIN ADI-SOYADI/TİCARET ÜNVANI SERMAYEDEKİ PAYI(TL) SERMAYEDEKİ PAYI(%) OY HAKKI ORANI(%)
ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 42.722.512,80 25,13 50,17
DİĞER 127.277.487,20 74,87 49,83
TOPLAM 170.000.000,00 100 100
PAY GRUBU NAMA / HAMİLİNE BEHER PAYIN NOMİNAL DEĞERİ (TL) PARA BİRİMİ PAYLARIN NOMİNAL DEĞERİ PARA BİRİMİ SERMAYEYE ORANI İMTİYAZ TÜRÜ BORSADA İŞLEM GÖRÜP GÖRMEDİĞİ
A Nama 1 TRY 21.361.256 TRY 12,56 Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Genel Kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 148.638.744 TRY 87,44 İmtiyaz bulunmamaktadır İşlem Görüyor