RFID Tabanlı Yazılım ve Entegrasyon Çözümleri

RFID Tabanlı Yazılım ve Entegrasyon Çözümleri

Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) teknolojisi, radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemini sağlar. RFID, temel olarak bir etiket ve okuyucudan meydana gelir. RFID etiketleri Elektronik Ürün Kodu (EPC) gibi nesne bilgilerini almak, saklamak ve göndermek için programlanabilirler. Ürün üzerine yerleştirilen etiketlerin okuyucu tarafından okunmasıyla tedarik zinciri yönetimi ile ilgili bilgiler otomatik olarak kaydedilebilir veya değiştirilebilir.

 • İnternet üzerinden anlık izleme,
 • RFID Teknolojisi sayesinde canlı ve cansız her türlü varlığın nerede ve ne durumda olduklarını içeren bilgiyi saniyeler içerisinde görüntüleme,
 • El terminalleriyle sınırsız kullanım,
 • RFID Etiketler ile çözüm toplu olarak tek seferde ve tek hareketle tamamen kayıpsız gerçekleştirilir.

RFID tabanlı yazılım ve entegrasyon çözümleri; firmaların, kurumların zaman ve kaynaklardan daha fazla yararlanabilmelerini sağlamaktadır. Ürün depoları, lojistik, güvenlik, bagaj otomasyonu, geçiş kontrol, üretim takibi vb. birçok alanda faydalanılan bir uygulama olmakla birlikte RFID tabanlı bir çözüm;

 • İdari, sevkiyat, malzeme sayım hataların önüne geçilmesi,
 • Şirket içi ürün güvenlik önlemleri,
 • Üstün hassasiyet içeren kontrol sağlanması,
 • Personelden kaynaklı hataların önlenmesi,
 • Sayım, kontrol, takip işlevlerinin çok hızlı gerçekleştirilmesi,
 • İşletme maliyetlerinin minimize edilmesi,
 • Aktif durum raporlarının alınması,
 • Ortamın ısı ve nem takibinin gerçekleştirilmesi gibi birçok avantajı kullanıcıya sağlamaktadır.