Sterilizasyon Takip Sistemleri

Sterilizasyon Takip Sistemi

ARD YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ olarak 3M Healthcare için geliştirdiğimiz ve tüm teknolojik altyapı, eğitim ve destek ihtiyaçlarının yine ARD BİLİŞİM tarafından karşılandığı Sterilizasyon Takip Sistemi (3M Sterilization Tracking System) 3M markası altında global pazara iş ortaklığı bünyesinde sunulmuştur.

Cerrahi aletlerin kaybolması ve set içeriklerinin karışması gibi problemleri önleyerek, cerrahi aletlerin doğru ve sağlıklı bir şekilde steril edilmesi, hasta ameliyat ve enfeksiyon bağlantılarının, doğru ve sağlıklı bir şekilde kurulması gibi ihtiyaçların tamamının, teknolojik bir ortamda, hata olanağı tanımaksızın, dokümantasyon yönetimi ile takibinin sağlanmasıdır.
Her bir cerrahi aletin, lazer ile barkodlama yöntemi kullanılarak, ameliyathaneden alındıktan sonraki teslim alma, yıkama, paketleme, sterilizasyon, steril depo ve teslim etme gibi tüm süreçlerinin izlenmesinin ve kontrolünün sağlanarak MSÜ’nün verimliliğinin arttırılmasına olanak sağlamaktadır. Verilen hizmet ile sterilizasyon sürecinin riski, hastane açısından en aza indirgenmektedir.