Avrupa Birliği Projeleri

Avrupa Birliği Projeleri

16040 PHEW (Personal-Health-Empowerment)

Dünyada ve Türkiye’de nüfusun yaşlanması ve bulaşıcı olmayan hastalıkların artmasına bağlı olarak sağlık hizmetlerinin maliyetlerinde ciddi artış görülmektedir. Bu artış, koruyucu önleyici tedbirlerin uygulanması ile bakım ihtiyacını azaltarak, mevcut bakımın daha verimli hale getirilmesi ile birlikte sağlık giderlerini azaltmanın yollarını bulmaya teşvik etmektedir. Bu alandaki mevcut uygulamalar; hastalar için sadece bireysel ihtiyaçları hesaba katarak ve belirli sınırlara odaklanmış önceden tanımlı reaktif ve süreç odaklı yöntemler kullanmaktadır.

Devamı…


17039 XIVT (Excellence In Variant Testing)

Projede otomotiv, demiryolları, endüstriyel üretim ve Telekom gibi birçok alanda sıklıkla kullanılan ve önemli işlevler üstlenen yüksek derecede yapılandırılabilir gömülü sistemlerin etkili esnek uygulanabilir ve otonom bir şekilde test edilebilmesi için yöntemler ve araçlar geliştirilecektir. Projenin getireceği teknolojik yenilikler ve sağlayacağı katma değerler başlıca iki başlık altında değerlendirilebilir. Birinci başlık altında bilgi temelli yapay zekâ teknikleri kullanılmak suretiyle doğal dilde yazılmış isterlerden test altındaki sistemin değişkenlik uzayını otomatik olarak modelleyecek yöntemler geliştirilecektir.

Devamı…


17020 POLDER (Urban Data Policy Lab: POLicy & Data Exploitation & Re-use)

Kablosuz sensor ağlarından büyük veri işleme ve analizine kadar teknolojideki son gelişmeler, vatandaşlar için yeni hizmetler sunarak ve mevcut olanları hem verimlilik hem de düşük maliyet açısından iyileştirerek şehirlerimizi kökten değiştiriyor. Kentsel politika oluşturma, bu tür dönüşümün temel bir unsurudur ve yeni destek araçları ve optimize edilmiş süreçlerin hayatın içinde sürdürülmesi ve sürekli iyileştirme yaklaşımının uygulanması için teknolojilerden faydalanmak zorunluluktur.

Devamı…


18032 FoodFriend (Autonomous and easy-to-use tool for monitoring of personal food intake and personalised feedback)

Aldığımız besinlerin içeriği ve miktarı sağlığımız açısından büyük rol oynamaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki beslenme bozukluğuna bağlı hastalıklar toplumu ve sağlık sistemini tehdit eden önemli bir unsurdur. Dengesiz besin alımı, metabolizma rahatsızlıkları, obezite gibi sağlık problemlerine yol açmakta, tansiyon gibi rahatsızlıkları tetiklemekte ve kişilerin zihinsel performansını düşürerek profesyonel yaşamda da problemlere yol açmaktadır.

Devamı…


19027 AIToC Artificial Intelligence supported Tool Chain in Manufacturing Engineering

Projenin amacı imalat mühendisliğinin aşamalarında erken karar vermeyi destekleyen bir araç geliştirmektir. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için geliştirilecek araç gereksinimlerinin formalize edilmesi ve otomatik olarak analiz edilerek bilgisayar destekli simülasyon modellerini ve yazılım destekli nesilleri destekleyecektir. Bu boyutların hepsinde yapay zekâ uzman sistemlerde ve mevcut çözümlerden elde edilen verilere dayanan simülasyonlarda kullanılacaktır.

Devamı…