Akıllı Sınıf Çözümleri

Akıllı Sınıf Çözümleri

Bir sınıfın, mimariden işlevselliğe birçok boyutta özel olarak tasarlanması; görsel ve işitsel nitelikli bilişim teknolojilerinin kullanılarak derslerin daha anlaşılır ve verimli hale getirilmesi ve bu sayede eğitim kalitesinin arttırılması akıllı sınıf teknolojileri ile mümkün olmaktadır.

Akıllı sınıflar, video konferans sistemlerinin yanı sıra bu sistemle entegre olarak çalışan akıllı tahtalar, akıllı ekranlar, projeksiyon cihazları, IP kameralar, doküman kameralar, ses ve mikrofon sistemleri, kontrol ve güvenlik üniteleri, sunucu ve öğrenci bilgisayarları gibi donanımları içerisinde barındırmaktadır.

Sınıflarda öğrenciler bilgisayar ekranından yeryüzündeki her türlü bilgiye daha kolay ulaşabilmekte, her türlü bilgiyi rahat bir şekilde sınıf içinde veya sınıf dışında paylaşabilmektedir. Tüm donanımlar merkezi bir kontrol odasından yönetilmektedir.