Demirbaş Takip ve Süreç Yönetimi

Demirbaş Takip ve Süreç Yönetimi

Tüm taşınır ve taşınmaz varlıkların takibini ve yönetimini RFID teknolojisi kullanarak yürüttüğümüz Demirbaş Takip ve Süreç Yönetim Sistemi ile veriler, dijital ortamda saklanması ve işlenmesi, raporların güncel kalması, zimmet işlemlerinin anında gerçekleştirilmesi, amortisman hesaplarının düzgün hesaplanması, sayım işlemlerinin güvenli ve eksiksiz yapılması sağlanmaktadır.

Demirbaş takibinde RFID teknolojisi kullanılarak demirbaş takibinin hatasız, etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır. Bu avantajlara ek olarak;

  • Otomatik zimmet tutanağı hazırlama,
  • Detaylı personel bilgilerine ulaşma ve güncelleme,
  • Hızlı ve kolay demirbaş kaydı,
  • Demirbaş tarihçesi ve demirbaşların durumunun takip edilmesi,
  • Personele hızlı ve kolay demirbaş zimmetlenmesi,
  • Aktif durum raporları hazırlama,
  • Kullanıcı dostu menüler ile sistemin etkin kullanımı,
  • Mobil tabanlı demirbaşların takibinin yapılması uygulamaları zaman kaybı olmadan hızlı ve hatasız olarak gerçekleştirilebilmektedir.