Hizmet Yönetim Politikamız

ISO 20001:2019 Hizmet Yönetim Sistemi Politikası

TS ISO 20001:2019 Hizmet Yönetim Sisteminin ana teması; ARD Grup Bilişim Teknolojileri, hizmetlerinde; insan, altyapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar dahil olmak üzere Hizmet yönetimini etkin bir şekilde sağlamaktadır. Aynı zamanda, Hizmet yönetimi ve risk yönetimini güvence altına alarak, Hizmet yönetimi süreç performansını ölçmekte ve bu alanla ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkileri düzenlemektedir.

Bu doğrultuda HYS Politikamız;

ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.’nin Hizmet Yönetim Sistemi Politikası, kurumsal strateji ile uyumlu, iş süreçleriyle entegre, etkili bir şekilde yönetilen bir Bilgi Teknolojisi ve Hizmet Yönetim Sistemi’nin oluşturulması ile idare edilmesi konusundaki üst yönetim taahhüdünü ve bağlılığını ifade etmek amacını taşımaktadır. Bu doğrultuda Hizmet Yönetim Politikamız şunları içermektedir;

 • TSE ISO/IEC 20000-1 standardına tam uyumun sağlanması ve sürekli olarak izlenmesi.
 • Standart revizyonlarına ve güncellemelerine anında uyum sağlama.
 • İlgili süreç iyileştirme faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi
 • Müşteri ihtiyaçlarının doğru şekilde analiz edilmesi ve belirlenen hizmet seviyelerine uygun BT ve Hizmet yönetiminin sağlanması.
 • Hizmet seviyelerinin müşterilerle işbirliği içinde tanımlanması ve belirlenmesi.
 • BT altyapı ve uygulamaları üzerinden gerçekleşen süreçlere yönelik BT hizmet sürekliliği ve kullanılabilirlik hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanması.
 • Temel ve destekleyici hizmetlerin güvenli ve kesintisiz bir şekilde devam etmesinin sağlanması.
 • Güvenlik önlemlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi.
 • Hizmet ve BT hizmeti sunulan iç ve dış paydaşların memnuniyetinin ölçülmesi ve iyileştirme alanlarının belirlenerek aksiyon alınması.
 • Hizmetlerin kaynak ihtiyaçlarının ve maliyetlerinin detaylı bir şekilde analiz edilmesi.
 • Kapasite planlaması yaparak gelecekteki ihtiyaçlara hazırlıklı olunması.
 • Sağlanan hizmetlerle ilgili ihtiyaç duyulan kaynakların edinimi ve gelişimi için gerekli finansal yatırımın üst yönetim tarafından sağlanması.
 • Finansal kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi ve optimize edilmesi.