Güvenlik-Kontrol-Komuta Merkezi Çözümleri

Güvenlik-Kontrol-Komuta Merkezi Çözümleri

Son yıllarda kentlerde ortaya çıkmaya başlayan “güvenlik”, “acil durum müdahale” ve “trafik” odaklı sorunlar; idareleri bu yönde çözümler bulmaya itmiş; gelişen teknolojilerin de yardımıyla acil müdahale, afet koordinasyon, trafik yönlendirme, asayiş önlemleri, acil durum müdahaleleri vb. gibi temel hizmetlerin görülebilmesi için belli bir merkezde organize olmuş ve yüksek teknoloji ile donatılmış kontrol ve yönetim birimlerinin oluşturulması zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu gereksinimlere bağlı olarak, kent içi yoğunluk noktalarına yerleştirilen kameralar sayesinde elde edilen görüntü ve verilerin bu merkezlerde bulunan yüksek teknoloji ürünü ekipmanlar ve uzman personeller aracılığıyla takip edilmesi, değerlendirilmesi ve problemin, problem yerine gitmeden çözülmesi ile bu sürecin tek merkezden koordine edilmesini sağlayan çözümler bütünüdür.