E-Devlet Projeleri

E-Devlet Projeleri

E-Devlet Projelerini, alanında uzman personeller ve son teknolojiyi barındıran altyapı ile Maliye, Gümrük, Coğrafi, MEB ve Tüzel alanlarda ARD BİLİŞİM gerçekleştirebilmektedir.

Maliye Bilgi Sistemi;

İş süreçlerinin gelişmiş bilgi teknolojileri kullanılarak, E-Devlet anlayışına uygun, verimli ve etkin biçimde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda vergi mükellefleri web ortamından vergi borçlarını takip edebilecek ve vergilerini ödeyebileceklerdir. Bütçe, muhasebe işlemleri, e-fatura ve taşınmaz hazine yönetimi işlemleri bu sistem üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

Gümrük Bilgi Sistemi;

Dünya ticaret normlarına ve Avrupa Birliği gümrük mevzuatına uyumlu, kaliteli ve çağdaş bir gümrük hizmetinin paydaşlara verilmesi hedeflenmiş, gümrüklerin idari organizasyonu, kullanılan belgeler ve iş süreçleri açısından hedeflenen bir yapı ortaya konulmuştur. Hedeflenen yapı tasarlanırken teknolojik gelişmeler ve e-Devlet kriterleri göz önünde tutulmuştur.

Coğrafi Bilgi Sistemi;

Araştırma, planlama ve karar organları için ihtiyaç duyulan bilgilerin coğrafi esaslara göre toplanması, depolanması, sorgulanması, analizi, sunulması ve değişimi fonksiyonları için bir araya gelen; coğrafi veritabanı, yazılım, donanım, personel ve standartlar bütünüdür. Coğrafi Bilgi Sistemi; kentsel ve bölgesel planlama, tarım, orman, peyzaj, jeoloji, savunma, emniyet, turizm, yerel yönetimler, nüfus, eğitim, çevre ve tıp gibi çeşitli kullanım alanlarına sahiptir.

MEB Bilgi Sistemi;

Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak detaylı mevcut durum ve ihtiyaç analizi çalışması yapılabilmekte, benzer çalışmalar incelenerek MEB’in ihtiyaçlarına yönelik hedeflenen durum ortaya çıkarılabilmektedir. MEB iç işleyişleri, süreçlerin iyileştirilmesi, eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında gerekli sistemler belirtilebilmektedir. Hedeflenen yapı tasarlanırken teknolojik gelişmeler ve E-Devlet kriterleri göz önünde tutulmaktadır.

E-Tüzel Sistemi;

Tüm tüzel kişiliklerin (şirketler, vakıflar, sendikalar, siyasi partiler, kamu kurumları vb.) kimliklerinin ve tüzel kişi tiplerine göre gerekli detay bilgilerinin tek merkezde tutulduğu ve ihtiyaç sahiplerine (devlet kurumları, şirket sahipleri, bankalar vb.) web servisler ve web tabanlı ara yüzler ile yetkileri dahilinde sağlandığı güvenli bir sistemin sağlanması planlanmaktadır.