Güvenlik Personeli Tur Kontrolü

Güvenlik Personeli Tur Kontrolü

Biyometrik Geçiş Sistemleri,

Kart kullanımından kaynaklanabilecek güvenlik açıkları nedeniyle geliştirilen biyometrik çözümler, kişinin biyometrik karakteristikleri doğrultusunda özelliklerini tanıyarak geçiş kontrolünü sağlamaktadır. Bu sistemler yüz tanıma, parmak izi tanıma ve parmak damar izi tanıma gibi biyometrik veri ölçüm yöntemleri ile kesin doğruluk sağlamaktadır.

Güvenlik Personeli Tur Kontrol Sistemleri,

Alan güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen güvenlik personellerinin izlenmesi, geliştirilen sistemler ile sağlanır. Alan güvenliğinden sorumlu personelin hangi güvenlik noktasını, ne zaman kontrol ettiğini belirleyen ve alınan verileri otomatik olarak yazılım üzerinden raporlayan bilgisayar tabanlı kontrol sistemidir.