TÜBİTAK PROJELERİ

TÜBİTAK Projeleri

TOKSVETA: Toksikoloji Veri Tabanı ve Karar Destek Sistemi

TOKSVETA projesi Türkiye’de bulunan ilaç, pestisit, uçucu zehirler, mantarlar, çözücüler, zehirli bitkiler, metaller, hayvan zehirleri ve evlerde kullanılan kimyasal maddelerin toksik ajan sınıfları ve etken maddeler ile birlikte ve etken maddelere ilişkin zehirlenme bulgularından hareketle etkene ve etkenden bulgulara teşhis yönünde karar desteği sağlayan detaylı, sorgulanabilir yazılım sistemini doktorlar, hastaneler, bilimsel araştırma kuruluşları ve akademisyenlerin rahatlıkla erişebilecekleri ve kullanabilecekleri bir yapıda sunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, ülkemizde kullanılmakta olan yukarıda sınıfları belirtilen ilaç ve diğer ksenobiyotiklerin sınıflandırılması, kullanım alanları, endikasyonları, etkin ve toksik dozları, etki mekanizmaları, toksikokinetik ve farmakokinetik, toksikodinamik ve farmakodinamik özellikleri, maruziyet belirtileri, bulguları, tedavi yaklaşımları (genel ve antidotal olarak) ve klinik verileri bir araya getirerek ülkemizde bu konuda yapılmış ilk ve dünyadaki örneklerinin oldukça ilerisinde bir bilgi sistemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ontoloji Tabanlı Hukuksal Bilgi Yönetimi ve arama Sistemi

Hukuk alanında önemli projelere imza atmış olan firmamız gerek müşteri kanallarından (barolar, avukatlar, adli birimler vb.) gelen istekler gerekse şirket içi değerlendirmeleri ile mevcut içtihat bilgi bankalarının beklentileri karşılamaktan uzak olduğu sonucuna ulaşmıştır. Mevcut sınırlı sayıdaki yazılım basit kelime eşleştirme mantığı üzerinden hukuksal veriye erişmeye çalışmakta olup sorgular sonucu elde edilen sonuçlar ya çok ilgisiz olmakta ya da bilgi arayan kullanıcılar binlerce ilgili/ilgisiz sonuç içerisinde boğulmaktadır. Bu nedenle hızlı, sorguları anlamsal olarak işleyebilen, içtihatlar üzerinde anlamsal çıkarsamalar ve ilişkiler kurabilen ve veriyi anlamsal olarak yönetebilen bir uygulamanın sayıları yüz binleri bulan hukukçular için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda projenin temel amacı; mevcut içtihatların anlamsal olarak ayrıştırılmasını sağlayarak Türkçe için bir Hukuk ontolojisi yaratmak ve bu ontolojiyi kullanarak farklı dava türleri ya da hukuksal terimleri anlamsal arama yetenekleri sayesinde çok daha ilgili olacak şekilde kullanıcılarına sunmaktır.

Ayrıca tüm ITEA tarafında başlayan projelerimiz aynı zamanda TUBİTAK tarafından da onaya sunulmuş olup bu projelerimizin de detaylı bilgilerine başlığı tıklayarak erişebilirsiniz.

ITEA 2 Call 7 Projelerimiz;

ITEA 3 Call 3 Projelerimiz;

ITEA 3 Call 4 Projelerimiz;

ITEA 3 Call 5 Projelerimiz;

ITEA 3 Call 6 Projelerimiz;