Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemleri

Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemleri

ARD BİLİŞİM, tüm süreçlerin hatasız izlenmesini, kaynakların verimli olarak kullanılmasını, kaçakların önlenmesini ve verilerin hızlı, güvenli bir ortamda değerlendirilmesi ile çağdaş bir yapıya kavuşturulmasını sağlayan bir sistem sunmaktadır. Global bilgi güvenliği standardı olan ISO 27001 çerçevesinde profesyonel çalışanları ile ARD BİLİŞİM, gerçekleştirdiği tüm yazılım süreçlerini bilgi güvenliği standartlarına uyumlu olarak yapmaktadır.

Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemleri ile kurumların bütün kaynaklarının (zaman, insan gücü, malzeme, finans) etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanmaktadır. Bu sistem doğrultusunda tüm birimlerdeki kayıtların tutulabilmesi ve kurum içi evrak hareketlerinin yönetimi gerçekleştirilir. Gerek kurum içi birimler arası yazışmaların, gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazışmaların bilgisayar ortamında yapılmasının sağlanması ve tüm işleyişin tam bir otomasyona dönüştürülmesi ile çevre kurumlarla gerçekleşen karmaşık işlemler daha da kolaylaştırılmaktadır. Bu sistem ile kurumlar anlık üretilen bilgiyi doğrudan entegre bir bilgi yönetim sistemi üzerinden görerek, kararlarını daha hızlı alabilmektedirler.