yatırımcı-test

Yatırımcı İlişkileri

Özel Durum Açıklamaları

Albaraka Türk’ün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği özel durum açıklamalarına ulaşabilir ve konu hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. 

Yatırımcı İlişkileri'ne Ulaşın

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nün, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Temmuz 2003'te yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin I. bölümünde belirtilen hükümlere uygun olarak faaliyet göstermektedir. Görev alanlarının detaylarını inceleyebilirsiniz.

-->