UZAS

Uzlaştırma Atama Sistemi

UZLAŞTIRMA modülü standart versiyonu ile uzlaştırma taleplerinin kaydı, görevlendirmelerin ve görev sürecine ilişkin notların kaydı işlemleri yapılabilmektedir.

İnteraktif Uzlaştırma modülü ile uzlaştırma taleplerinin online kaydı için talep eden kurumlara kullanıcı sayfası açılması, Uzlaştırma talep ve görevlendirme sürecine katılanların süreci online takip edebilmesi, adil görev dağılımını sağlayan uzlaştırma Puan Sistemi, Görevlendirmelerin SMS, SesSMS (IVR), e-posta ile iletilmesi, avukat sayfası ile avukatın sürece online katılımı, Avukatın kendisi hakkındaki tüm Uzlaştırma İşlemlerini sorgulayabilmesi, uzlaştırma süreci sonucu hakkında sistem üzerinden bildirim yapabilme, uzlaştırma yazışmaları, raporlama ve istatistik veri alma özellikleri ile kullanılabilmektedir.

Kullanıcılar

  • Barolar,
  • Savcılar,
  • Uzlaştırma Kapsamında Görev Alan Avukatlar,
  • Uzlaştırma Kapsamında Görev Alan Adli Personeller,