UniBus

16023 UniBus (University-Business Platform for Enterprises)

ITEA 3 Çağrı 3 Projelerinden UniBus,

Öğrencilerin yeteneklerini kullanabilmelerini, becerilerini geliştirebilmelerini sağlayacak, iş akademi işbirliğini bir dizi araç ve hizmetle işbirliğini desteklemek için etkili bir framework oluşturmayı amaçlamaktadır. Fikirlerinin ve çalışmalarının bir parçası olarak yeni çözümler önerme (belirli bir ders veya tez çalışmasına atama). İşletmeleri (özellikle KOBİ’ler) ve Yükseköğretim Kurumlarını (YÖK’ler) bir araya getirerek, Avrupalı ​​şirketler ileri araştırmalara, yüksek teknoloji altyapısına ve deneyimli insanlara erişerek faydalanabilirken, üniversiteler uygulamalı araştırma yapma fırsatı bulacak, etkilerini gösterecek İşlerini ve gerçek iş gereksinimlerine doğrudan erişimlerini sağlayarak onları işletme odaklı müfredata dönüştürecektir. Endüstri-öğrenci işbirliği, kapsül projeleri ya da kod kampı / hackathon etkinlikleriyle zaten var olsa da, UniBus çerçevesi işbirliğini daha kolay ve daha sistematik hale getirecektir. Projenin güçlü bir endüstriyel ve akademik temeli var; yedi üye devletten 17 endüstri ve akademik ortak konsorsiyumunun çabalarını bir araya getirdi. Konsorsiyum ortak ülkelerde 14 yaygınlaştırma ve eğitim atölyesi / semineri düzenleyecektir. Yaygınlaştırma çalıştaylarının amaçları, UniBus metodolojisi ve platformu için gerekliliklerin toplanmasını ve projenin yayılması ve tanıtımını içerecektir. Buradaki fikir, işletmelere (özellikle KOBİ’ler), yüksek öğretim kurumlarına, öğrencilere ve diğer ilgili aktörlere, proje etkinliklerinde etkileşimli bir iletişim biçiminde sonuçlara katılım ve katkıda bulunma fırsatları sağlayarak proje sonuçlarını benimsemelerini sağlamaktır.