UHAP

UHAP Türkiye’ nin ilk Online Baro Otomasyon Sistemi’ dir.

Baroların iş ve işlemleri konusundaki sorumluluğu yasayla düzenlenmiştir. Baroların Avukatlık mesleğini geliştirmek, Avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürütmek gibi genel yasal yükümlülükleri yanında, stajyer ve avukatların baroya kabul ve levhaya yazılma veya nakil işlerinin takibi, Baro levhasını düzenlemek, avukatların listesini ve avukatlık ortaklığı sicilini tutmak, baro keseneklerini toplamak, staj işlerini düzenlemek ve denetlemek, Adli yardım bürosu kurup yönetmek, CMK gereği müdafi/vekil görevlendirmek, şikayet ve disiplin işlemlerini yerine getirmek gibi birçok yasal yükümlülükleri bulunmaktadır.

Kullanıcılar

 • Adalet Bakanlığı,
 • Türkiye Barolar Birliği,
 • 81 İlin Barosu,
 • 120.000’i Aşkın T.C.’ ne Bağlı Tüm Avukatlar,
 • 25.000’i Aşkın T.C.’ ne Bağlı Tüm Stj. Avukatlar,
 • 300’den Fazla Hastane.

Baro Otomasyonunda Yeni Dönem…

Baroların iş ve işlemlerin her aşamada birbirleriyle ilişkili yürütülmesi de bir zorunluluk haline gelmiştir. UHAP ile Barolar baro işlemlerinde yeni bir döneme adım atmakta ve tümleşik otomasyonla tanışmaktadır.

TBB ve Bakanlık Entegrasyonu…

UHAPBARO ile Baroların Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı ile olan iş ve işlemleri de aynı entegrasyon altında toplanmaktadır. Barolar kendi işlemlerini ortak bir yapı üzerinden yaparken bu işlemlerin TBB ve Adalet Bakanlığı ile olan bağlantılarını da UHAPBARO entegrasyonu ile online olarak çok daha kısa sürede gerçekleştirebileceklerdir.

UHAP veriden analize en kısa yol…

UHAP sisteminde temel amaç, web sayfasının sayfa yöneticisinin girdiği bilgiler doğrultusunda şekillenmesidir. Bunun sağlanmasında kullanılacak olan en kullanılabilir ve en rasyonel çözüm, sayfa yöneticisinin girdiği verilerin bir veri tabanında tutulması ve web sayfasının bu veri tabanındaki veriler doğrultusunda şekillenerek son kullanıcıya iletilmesini sağlamaktır. Bu sistem, ortak çalışma gerektiren ortamlardaki iş akışını yönetmeyi sağlayan işlemler bütünüdür. UHAP ile gerçekleştirilen önemli adımlardan biri de, sistemin verilerden-analize ulaşan bir işlevi sağlama hedefi olmasıdır.

Kullanıcılar

 • Tüm ilgililerin paylaşımlı veriye ulaşması ve değerlendirmesine imkân sağlamak,
 • Erişilen veri için rol tanımlı yetkilerin verilmesini sağlamak,
 • Verilen yetkilere göre verilerin düzenlenmesini sağlamak,
 • Verinin kolay saklanmasını ve okunmasını sağlamak,
 • Tekrarlanan veri miktarını azaltmak için gerekli ortamları sağlamak,
 • Raporlama etkinliğinin kolaylaştırılmasını ve gerçekliğini (tutarlılık) sağlamak,
 • Kullanıcılara karşılaştıkları olguya ilişkin somut verileri gözden kaçırmadan karar verebilecekleri öneriler sunabilmek.

UHAP Sisteminin Amacı

Barolar, bilgi akışını arttırmak, süreç ve kaynaklarını denetim altında tutmak, bunları etkin şekilde planlamak ve bunu düşük maliyetle gerçekleştirmek, ayrıca iş bilgilerini güncelleştirememe kaynaklı problemleri minimize etmek için içerik yönetim sistemi kullanımının avantajlarını göz önüne almalıdır. Web Tabanlı İçerik, Kaynak, Proje, Süreç, İş Akışı, İletişim ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi olmaksızın iş bilgilerini yönetmenin çok zor ve masraflı olacağı aşikardır. Ayrıca internet ortamında Baronun herhangi bir iş sürecinin sürekliliğinin sağlanması, süreçlerinin ve kaynaklarının sürekli olarak güncellenmesine, etkin biçimde planlanmasına uygulamanın etkin biçimde izlenmesine bağlıdır. Ne kadar güncel ve kolay erişilebilir bir kurumsal bilgi ağı Baronun emrinde ise, Baro kaynak ve süreç yönetiminde o oranda başarı elde edebilecektir. UHAP sisteminin temel amacı, iş akışları, süreçleri ve kaynakları kapsayan kurumsal bilgi ve belge bankasının oluşturulması, güncellenmesi, yetki ve onay sistemleri çerçevesinde kolay erişiminin ve yayınlanmasının sağlanması ve de güvenli bir şekilde saklanmasına kadar geçen tüm aşamalarda süreç yönetimini sağlamaktır.

Devlet hizmetlerinin tümü elektronik ortamdan verilmeye başlandığında ulusal, kurumsal veya kişisel olarak verilen kararlar, yürütülen süreçler ve yapılan anlaşmaların tek ve en önemli kanıtı elektronik ortamda tutulacak olan belgeler olacaktır. Bu yeni sürece uyum sağlayabilmek ve bu değişimi yönetebilmek sağlam temellere oturtulmuş bir Web Tabanlı İçerik, Kaynak, Proje, Süreç, İş Akışı, İletişim ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile mümkündür.

Devlet hizmetlerinin tümü elektronik ortamdan verilmeye başlandığında ulusal, kurumsal veya kişisel olarak verilen kararlar, yürütülen süreçler ve yapılan anlaşmaların tek ve en önemli kanıtı elektronik ortamda tutulacak olan belgeler olacaktır. Bu yeni sürece uyum sağlayabilmek ve bu değişimi yönetebilmek sağlam temellere oturtulmuş bir Web Tabanlı İçerik, Kaynak, Proje, Süreç, İş Akışı, İletişim ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile mümkündür.

UHAP web tabanlı bir programdır. İnternet bağlantısı olan her yerden ve ihtiyaç duyulan her zaman UHAP’ a ulaşmak, işlem ve sorgulama yapmak mümkündür. Her yerden ulaşılabilme aynı zamanda her bilgisayar ve benzer mobil cihazlardan kullanılabilme imkanı da yaratmaktadır. UHAP’ ın web tabanlı olması ve sistemin internet üzerinden çalışması yanında güncelleme ve yedekleme işlemlerinin de otomatik yapılmasını sağlamaktadır. Bunun yanında program yükleme – kaldırma, veri kaybı, kullanılan cihazlardaki virüslerden zarar görme gibi sorunlar da yaşanmaz.

Baro çalışanları, yetkili kurulları, disiplin kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, kendilerine tanımlanan yetkiler kapsamında Baro Otomasyonuna her zaman ve her yerden erişebilme imkanına sahiptir.

İşlem sürecine dahil olan Baro Çalışanları, Yürütme Kurulu üyeleri, Disiplin Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri kendileri için tanımlanan yüksek güvenlikli şifrelerini girerek, kendileri ile ilişkilendirilen tüm ekranlarda işlem ve sorgulama yapabilir, görüş bildirebilir.

Barolar Tüm İşlem İlgililerine Bilgi Paylaşım İzni Verebilir…

Avukatlara ve Stajyerlere sisteme giriş yapma, bilgi güncelleme, belirlenen işlemleri yapma ve sorgulama yetkisi verilebilir.

Yine Barodan çeşitli iş ve işlemler ile ilgili talepte bulunan kurumlara (Mahkemelere, C.Savcılıklarına, Emniyet ve Jandarma Birimlerine ve tanımlanacak her türlü Resmi Kuruma) da sisteme talep girişi yapma, işlem sonuçlarını sorgulama yetkisi verilebilir.

Barodan talepte bulunan vatandaşlara da Baronun uygun göreceği teknolojik araçlarla (internet üzerinden, SMS ile, e-posta ile) iş ve işlemlerinin sonuçlarını sorgulama imkanı tanınabilir.

ANASAYFA ile evrak kayıt işlemlerine ilişkin önemli istatistik bilgiler sürekli güncelenerek görüntülenmektedir. Ana sayfa sadece bilgi amaçlı kullanımının yanında belirtilen belgelere otomatik bağlantı da sağlamaktadır. Ana sayfada Miadlı Belgeler, İşlem Bekleyen Belgeler, Bilgi Edinme Kapsamındaki Belgeler başlıklarında farklı özelliklerde evraklar sayıları ile görüntülenmekte ve bu belgelere doğrudan erişim sağlanmaktadır.

AVUKAT KARTI ile Avukatın tüm bilgilerine ve avukat hakkındaki işlemlere tek sayfadan, tek tuşla erişim sağlanmaktadır.

EVRAK KAYIT modülü ile öntanımlı kişi ve kurumlardan seçim yaparak kayıtlarda standart sağlama, evraklar arasında bağlantı oluşturma, bağlı evrakları sorgulama, evrak eklerini taratarak sisteme yükleme ve evraka ekleyebilme, Barkod Yazdırma, evrak Alındısı Yazdırma, Barkod Oluşturma, Gelen evrak kaydı bilgileri ile giden evrak kaydı oluşturma, evrak Kartı ile tüm evrak sürecini yönetebilme, evrak kaydı üzerinden evrakı ilgili birime sevkedebilme, evrak işlem sürelerini girebilme, her birim için kendi evraklarını sorgulama ekranı ve evrak işlem süreleri için uyarı verme ve hatırlatmalar ayarlayabilme özellikleri kullanılabilmektedir.

SİCİL modülü MERNIS Entegrasyonu ile çalışmaktadır. Avukat Kartı ile tüm işlem ve sorgulamalar tek ekrandan yapılabilmektedir. Avukat kartından Avukata SMS, SesSMS, Mail Göndermek, Avukatlık Ortaklığı Sicili, Tüm Plaket İşlemleri sicil modülünden yapılabilmektedir. Nakil işlemleri de TBB entegrasyonu ile sicil modülü üzerinden yapılabilmektedir.

RUHSAT modülü ile ruhsat başvurularında Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı süreçlerinin takibi, süreli işlemlerde son gün hesaplama ve bildirimi özelliği, yemin listesi ve yazışmaları, nakil istemleri işlemlerinin takibi, avukatlık ortaklığına yazılma taleplerinin takibi, ruhsat işlemlerinin ilgililerine SMS, SesSMS, e-posta ile bildirimi özellikleri kullanılabilmektedir.

STAJ modülü de Mernis Entegrasyonu ile çalışmaktadır. Tüm işlem ve sorgulamaları Stajyer Kartı üzerinden yapabilme Stajyer Kartından Stajyere SMS, SesSMS, Mail Gönderme, Stajdan Ruhsata, Ruhsattan Sicile Tümleşik hareket imkanı, Staj Eğitim Sürecinin Takibi özellikleri staj modülü ile kullanılabilmektedir.

ADLİ YARDIM modülü standart versiyonu ile adli yardım başvurularının kaydı, görevlendirmelerin ve görev sürecine ilişkin notların kaydı işlemleri yapılabilmektedir.

İNTERAKTİF ADLİ YARDIM modülü ile Adli Yardım Başvuru Formu ile alınan bilgilerin matematiksel algoritmalarla değerlendirilerek “Adli Yardım Değerlendirme Puanı” olarak tanımlanan sayısal bir veriye dönüştürülmesi ile Baro kullanıcısına başvurucunun adli yardımdan yararlanıp yararlanmayacağı konusundaki kararına destek olabilecek somut sayısal bir veri sunulması, Başvuru – Görevlendirme Sürecine katılanların süreci online takip edebilmesi, Adil görev dağılımını sağlayan Adli Yardım Puan Sistemi, Görevlendirmelerin SMS, SesSMS (IVR), e-posta ile iletilmesi, Avukat sayfası ile Avukatın sürece online katılımı, Avukatın kendisi hakkındaki tüm Adli Yardım İşlemlerini (görevlendirme, ödeme gibi) sorgulayabilmesi, Adli Yardım Yazışmaları, Adli Yardım Ödemelerinin Online Takibi özellikleri ile kullanılabilmektedir.

UZLAŞMA modülü standart versiyonu ile uzlaşma taleplerinin kaydı, görevlendirmelerin ve görev sürecine ilişkin notların kaydı işlemleri yapılabilmektedir.

İNTERAKTİF UZLAŞMA modülü ile Uzlaşma taleplerinin online kaydı için talep eden kurumlara kullanıcı sayfası açılması, Uzlaşma talep ve görevlendirme sürecine katılanların süreci online takip edebilmesi, adil görev dağılımını sağlayan Uzlaşma Puan Sistemi, Görevlendirmelerin SMS, SesSMS (IVR), e-posta ile iletilmesi, Avukat sayfası ile Avukatın sürece online katılımı, Avukatın kendisi hakkındaki tüm Uzlaşma İşlemlerini sorgulayabilmesi, uzlaşma yazışmaları, raporlama ve istatistik veri alma özellikleri ile kullanılabilmektedir.

AİDAT modülü aidat takibi, Avukat sayfasına periyodik borç hatırlatması gönderme, Aidat borçları için SMS, SesSMS, e-posta gönderme, aidat borç hatırlatma yazışmaları, aidat raporları ve istatistikleri, tahsil edilen aidatların cari işlemlere doğrudan gelir kaydı, aidat faiz hesaplamaları, Barodan nakit ve kredi kartı ile aidat tahsilatı, internet üzerinden kredi kartı ile aidat tahsilatı işlemleri yapılabilmektedir.

CARİ İŞLEMLER modülü üzerinden, gelir-gider kaydı, gelir-gider kaydına belge örneklerini ekleyebilme, Baro Genel, CMK, Adli Yardım gibi hesapları birbirinden bağımsız tutabilme, alt cari hesaplar oluşturabilme, ilçelerin hesaplarını ayrı tutabilme, ayrı raporlar alabilme, gelir ve gider kayıtlarında karşı tarafları tanımlayabilme ve gelişmiş raporlama işlemleri yapılabilmektedir.

ŞİKAYET modülünde Yönetim karar ve karar gerekçelerinin takibi, Disiplin Kurulu’ na kayıt üzerinden sevk, şikayetçilerin SMS, SesSMS ve e-posta ile bilgilendirilebilmesi, Yönetim Kurulu üyesinin istediği yerden ve istediği zaman şikayet dosyasını takip etme, sorgulama, görüş yazma imkanı, Şikayet sürecine katılanlardan istenenlerin süreci izleyebilmesi konusunda güvenlikli gizlilik ayar ve önlemleri, Şikayetin avukat sayfasından ilgili avukatla anında paylaşımı seçeneği, Şikayet yazışmaları takibi, Sürelerle ilgili son gün hesabı ve son gün uyarıları ayarlayabilme özellikleri bulunmaktadır.

DİSİPLİN modülü, disiplin kovuşturması sürecinin yetkilendirilen kişiler tarafından takibi konusunda güvenlik ve gizlilik ayar ve önlemleri, Disiplin Kurulu üyelerinin istedikleri yerde ve istedikleri zamanda dosyayı takip edebilmesi, sorgulayabilmesi, disiplin işlemlerinin avukat sayfasından ilgili avukatla paylaşımı seçeneği, disiplin yazışmaları ve takibi, son gün hesabı ve son gün uyarıları ayarlama, Disiplin Kurulu oturumları, kararları ve karar gerekçelerinin takibi, gelişmiş raporlama ve istatistik özellikleri ve TBB entegrasyonu ile kullanılabilmektedir.

TOPLANTI modülü evrak kaydı üzerinden seçilen kurul için gündem havuzuna evrak sevki, gündem havuzuna evraktan bağımsız gündem ekleyebilme, toplantı oluşturma, toplantı süreci ve karar takibi, karar sürecine katılanların ve ilgililerin süreci online paylaşımı opsiyonu, Yönetim Kurulu üyelerinin kendi sayfalarından gündeme her zaman ve her yerden erişebilmesi, sonraki gündemlere kalan evrakların otomatik takibi, gelişmiş karar raporlama ve istatistikleri ile kullanılabilmektedir.

DEMİRBAŞ modülü Baro mallarının detaylı kaydı, eşyanın teslim edildiği kişilerin kaydı, demirbaş eşya lokasyonlarının ve değişim kayıtlarının tutulması, zimmet hareketlerinin kaydı, garanti sürelerinin tutulması, Demirbaş Listesi, gelişmiş raporlama özellikleri ile programda yer almaktadır.

KÜTÜPHANE modülü, yeni yayın grupları ve yeni kütüphane tanımlamaları, kitap ve yayınların ödünç verilmesi ile ilgili tüm detaylar, kütüphane içeriklerinin listelenmesi, raporlama, ödünç alınan kitaplar için SMS ile iade hatırlatması özellikleri ile modern ve kapsamlı bir kütüphane ihtiyacını karşılayabilecek özelliklere sahiptir.

ARŞİV modülü, geçmiş dönem kayıtlarının arşivlenmesi, arşiv kayıtlarını dahil etmeden hızlı arama yapabilme, sadece arşiv kayıtlarında hızlı arama imkanı, arşiv kayıtlarından gelişmiş raporlama, arşiv kayıtlarından istatistik veri alabilme özelliklerini içermektedir.

Ulusal Hukuk Ağı Projesi Baro Otomasyonu UHAP, Baroların özellikle Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı ile işlemlerini ONLINE yapılabilir hale getiren entegrasyon özellikleri Baro işlemlerinde işlevsel, hızlı, şeffaf bir yeni dönemi başlamaktadır. Bunun yanında Baroların yaptıkları tüm iş ve işlemlere ait modüller UHAP kapsamında bulunmaktadır.