Sterilsoft

Sterilsoft

ARD SAĞLIK olarak 3M Healthcare için geliştirdiğimiz ve tüm teknolojik altyapı, eğitim ve destek ihtiyaçlarının yine ARD SAĞLIK tarafından karşılandığı Sterilizasyon Takip Sistemi (3M Sterilization Tracking System) 3M markası altında global pazara iş ortaklığı bünyesinde sunulmuştur.

Cerrahi aletlerin kaybolması ve set içeriklerinin karışması gibi problemleri önleyerek, cerrahi aletlerin doğru ve sağlıklı bir şekilde steril edilmesi, hasta ameliyat ve enfeksiyon bağlantılarının, doğru ve sağlıklı bir şekilde kurulması gibi ihtiyaçların tamamının, hata olanağı tanımaksızın teknolojik bir ortamda dokümantasyon yönetimi ile takibinin sağlanmasıdır.

Her bir cerrahi aletin, lazer ile barkodlama yöntemi kullanılarak, ameliyathaneden alındıktan sonraki teslim alma, yıkama, paketleme, sterilizasyon, steril depo ve teslim etme gibi tüm süreçlerinin izlenmesini ve kontrolünü sağlanarak MSÜ’nün verimliliğini arttırır. Verilen hizmet ile sterilizasyon sürecinin riski, hastane açısından en aza indirgenmektedir.