Sistem Entegrasyon Projeleri

Sistem Entegrasyon Projeleri

Kurumların ihtiyaçlarına göre farklı platformlarda çalışan sistemlerin ve altyapıların birleştirilerek bir arada çalışmaları sağlanmaktadır.Uygulama, veritabanı ve kritik sistemlerin aralarında gerçek zamanlı ve işlem bazlı veri iletimi sağlanarak, verimlilik arttırılmakta ve üretken bir altyapı ortaya çıkmaktadır. Kurum içi süreç, uygulama ve altyapıların birbirleriyle entegre edilmesi ile farklı noktalardaki uygulama ve bilgilerin merkezileştirilerek tek bir noktadan kontrolü sağlanmaktadır. Sistem entegrasyonunda network dizaynının yapılmasından, yapısal kablolama altyapısının oluşturulmasına; donanım tercihlerinden, sanallaştırmaya; güvenlik duvarlarından, veri depolamaya; felaket kurtarmadan, fiziki giriş-çıkış kontrollerine kadar olan tüm süreçlerde farklı sistemlerin uyum içerisinde çalıştırılması ve kolay bir şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır.