Signumtte

ARD Bilişim iştiraklerinden olan Signumtte, yeni teknolojiler ve eğilimleri pazar ve müşteri ihtiyaçlarına uygun tasarlayarak yazılım çözümleri sunmaktadır. Signum tte 2009 yılından itibaren iş uygulama yatırımlarını WinDesk.FM Platformu üzerinden yürütmektedir.

Windesk.FM, tesislerde yönetsel ve işletim faaliyetlerinin verimliliği, etkinliği ve sürdürülebilirliğini iyileştirmek için tasarlanmış esnek bir çözüm platformudur. Her geçen yıl gelişen ve değişen dünya dinamikleri ile tesis ve iş yerleri kullanımı ve iş süreçlerindeki yenilikler, şirketlerin tesis ve iş yeri yönetiminde yeni politikaları benimsemelerini beraberinde getirmiştir. Windesk.FM, Entegre Tesis ve İş Yeri Yönetimi, sürdürülebilir tesis yönetimleri için gerekli olan operasyonel süreçleri tek bir platformda toplar.Windesk.FM ile alanlardaki değişim, varlıkların yaşam döngüsü ve performans yönetimi, teknik ve destek hizmetlerinin ihtiyaçlara uygun iyileştirilmesi, sensör alt yapılarına açıklık, bina yönetim sistemleri ile entegrasyon sağlama gibi; tesis yönetimini geliştirecek, hız kazandıracak işlevsellikler bir platformda, bütünleşik olarak sunulmaktadır. Bu özellikleri sayesinde Windesk.FM; varlık, alan, insan, süreç ve teknoloji tabanlı multidisipliner prensipler ile tesislerin operasyonel seviyede etkin ve verimli yönetilmesini sağlar.

Windesk.FM uygulama yazılımı; bir veya daha fazla binanın yönetsel faaliyetleri kapsamında farklı kuruluşların ve paydaşların verimliliğine ve etkinliğine odaklanır. Tesis ve iş yeri dahilindeki hizmet ve operasyonel iş süreçlerinin çoğunu veya tümünü tek bir sözleşme altında birleştirme avantajı sağlar. Fayda & maliyet bakışı altında tesis ve iş yerlerinde yönetimin ve hizmet kalitesinin arttırılmasına destek olur.

Sağlık, finans, turizm, inşaat, konut-ofis, alışveriş merkezi, eğitim, enerji, lojistik sektörlerinde yer alan tesislerin tek bir merkezden, dijital ortamda bütüncül bir bakış açısıyla izlenebilmesi ve her yerden güvenle yönetilebilmesi kolaylığını sağlar.

WinDesk.FM Entegre Tesis ve İş Yeri Yönetimi çözümü; nesnelerin interneti (IoT), büyük veri, yapay zeka gibi teknolojiler ile bütünleşik çalışarak, zamana duyarlı kararlar alınmasında, çalışanların refahını korumada, hizmet maliyetlerinin kontrolünde işletme yönetimlerine destek sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için Signum tte www.signumtte.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.