Sanallaştırma, Felaket Kurtarma Merkezi Çözümleri

Sanallaştırma, Felaket Kurtarma Merkezi Çözümleri

Sanallaştırma teknolojileri ile geniş kaynakları çok daha ulaşılabilir hale getirerek, birleştirilen kaynakların amaca göre yönlendirilmesi ve bilişim teknolojisi kaynaklarının yönetiminin kolaylaştırılması sağlanır. Bu sayede kurumlar sunucu kaynaklarını daha fazla kullanabilmekte ve sermaye – işletim maliyetlerinde kazanç sağlamaktadır.

Felaket kurtarma, merkezdeki verinin ortak bir alanda yedeklenmesi ve yedeklerin, oluşturulan Felaket Kurtarma Merkezi’ne kopyalanmasıdır. Merkez sistem odasında sistemde bir sorun olması durumunda, acil süreçler bu Felaket Kurtarma Merkezi’nde yapılmaktadır. Felaket Kurtarma Merkezi’nin yapılandırılmasında acil ihtiyaçlar ve veriler göz önünde tutularak gerekli donanım ve bağlantı teknolojisi belirlenmektedir.

Sanallaştırma Teknolojisi, sunucu birleştirme yoluyla yatırım giderlerini ve otomasyon yoluyla işletme giderlerini azaltmaya yardımcı olur.

Sanallaştırma Kullanım Alanları

Ağ sanallaştırılması, ağdaki uygun kaynakların ve uygun bant genişliklerinin, her biri birbirinden bağımsız ve belli bir sunucuya ya da aygıta atanmış kanallara ayrıştırılarak bir araya getirilmesi ile yapılmaktadır.

Sunucu sanallaştırması, bireysel sunucuların, işletim sistemlerinin ve işlemcilerin numaraları ve kimlik bilgileri gibi sunucu verilerinin, kullanıcılarına karşı maskelenmesi ile yapılmaktadır.

Sanallaştırma, artan kaynakların paylaşımı, kullanımı ve kapasitenin sonradan arttırılacak şekilde korunmasını sağlarken; kullanıcının, sunucudaki karmaşık ayrıntıları bilmesini ve sunucuyu yönetmesini önler.

Yedekleme sanallaştırması, merkezi konsoldan yönetilen ve tek bir depolama aygıtıymış gibi görünen birçok ağ depolama aygıtının fiziksel yedeklemesi ile yapılmaktadır.

Sunucu sanallaştırması, bireysel sunucuların, işletim sistemlerinin ve işlemcilerin numaraları ve kimlik bilgileri gibi sunucu verilerinin, kullanıcılarına karşı maskelenmesi ile yapılmaktadır.

Sanallaştırma, artan kaynakların paylaşımı, kullanımı ve kapasitenin sonradan arttırılacak şekilde korunmasını sağlarken; kullanıcının, sunucudaki karmaşık ayrıntıları bilmesini ve sunucuyu yönetmesini önler.