Runoff Resource

17012 Runoff Resource

Proje Akışı Kaynağı, kentsel ve endüstriyel alanlarda akıntı sularının kullanılmasının bugünden daha iyi yolunu açacaktır. Proje, yenilikçi çevrim içi izleme çözümleri ve gelişmiş veri zenginleştirmesi kombinasyonuna dayanan bir dizi yeni hizmet çözümü sunacaktır. Bu bilgi hizmetleri grubu şu anda hedef müşteriler için mevcut değildir, ancak maliyet azaltma ve su akışları üzerinde daha iyi kontrol sağlama için onlara yeni araçlar getirir. Önerilen konsorsiyum, su ekosistemlerinden sağlam bir değer zincirine, BT çözümlerine, izleme teknolojilerine ve gerçek yaşam ihtiyaçları için yeni hizmetleri uyarlama yeteneğine sahip uzmanlardan oluşmaktadır. Bu nedenle proje odağı veri kaynaklarının kullanılması, müşteri ihtiyaçlarına göre bilgilendirici hizmetlerin entegrasyonu ve yaratılması üzerine olacaktır. Katılan ülkeler, projeye sağlam bir gerçek hayat kullanım örnekleri sağlayan, akış suyu yönetimi için farklı ancak tanımlanmış vizyon ve ihtiyaçlara sahiptir.

runoff