PHEW

16040 PHEW (Personal-Health-Empowerment)

Dünyada ve Türkiye’de nüfusun yaşlanması ve bulaşıcı olmayan hastalıkların artmasına bağlı olarak sağlık hizmetlerinin maliyetlerinde ciddi artış görülmektedir. Bu artış, koruyucu önleyici tedbirlerin uygulanması ile bakım ihtiyacını azaltarak, mevcut bakımın daha verimli hale getirilmesi ile birlikte sağlık giderlerini azaltmanın yollarını bulmaya teşvik etmektedir. Bu alandaki mevcut uygulamalar; hastalar için sadece bireysel ihtiyaçları hesaba katarak ve belirli sınırlara odaklanmış önceden tanımlı reaktif ve süreç odaklı yöntemler kullanmaktadır.

Phew projesi ile bu statik yaklaşımın değiştirilerek hastalara daha etkileşimli ve dinamik koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin sunulması amaçlanmaktadır. Bu proje ile bireylerin daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürmelerine yardımcı olunacak ve yaşam kalitelerini arttırarak sağlık maliyetlerinin önemli oranda azaltılmasını sağlayacak çözümler üretilecektir.

Phew projesi ile birlikte ağrı yönetimi, KOAH, yaşam tarzı-sağlıklı beslenme ve sağlıklı işyerleri konularında pilot çalışmalar gerçekleştirilecektir. Büyük veri analizi, karmaşık olay işleme, anlamsal verinin yönetilmesi, sensor verilerinin anlamlandırılması ve makine öğrenme gibi pek çok teknik alanda derinlemesine ar-ge çalışmaları gerçekleştirilecektir. Phew projesinde geliştirilecek olan kişisel sağlık verileri, psikolojik ve davranışsal önlemlerin de dikkate alınması ile birlikte etkileşimli, kişiselleştirilmiş, dinamik ve profesyonel ara yüzleri olan E-Koçluk sistemi geliştirilecektir.

Destekleyen: ITEA 3 CALL 3
Proje Takvimi: 01.01.2018 – 31.12.2020
Proje Toplam Bütçe: 2.375.27 k€

Konsorsiyumdaki Ülkeler ve Firmalar:

  • TÜRKİYE (ARD BİLİŞİM, Mantis Software)
  • İSPANYA (Experis ManpowerGroup, S.L.U.)
  • PORTEKİZ (Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) -GECAD,
  • MEDIDA LDA, University of Porto Faculty of Medicine)
  • BELÇİKA (IDEWE, Katholieke Universiteit Leuven)