Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları

Sürekli ve içsel bilgilerden oluşan özel durum açıklamaları II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği” ne uygun olarak ticari sır niteliğinde bilgiler hariç olmak üzere Yatırımcı İlişkileri biriminin koordinasyonunda ilgili birimlerin tavsiyesi çerçevesinde hazırlanarak gecikmeksizin kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Şirket özel durum açıklamalarına https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4967-ard-grup-bilisim-teknolojileri-a-s adresinden erişilebilir.