OCAS

Otomatik CMK Atama Sistemi

OCAS, Baroların CMK kapsamında müdafi ve vekil görevlendirme yetki ve yükümlülüğünü yerine getirmek üzere geliştirilmiş bir otomasyondur.
OCAS CMK kapsamında Barodan müdafi ve vekil talebinde bulunan Kurumlar ile Baro ve Baro ile CMK kapsamında görev almayı kabul eden Avukatlar arasında elektronik köprü görevini üstlenerek Baroların CMK görevlendirme sistemlerine kalite kazandıran ve sistemde yer alan Baro Çalışanlarının, Kurumların, Avukatların yaşadıkları bütün sorunları ortadan kaldıran bir sistemdir.

OCAS’ın işleyiş süreci görevlendirmenin yapılması ile sona ermeyip görevlendirme ile ilgili sürece ait tüm işlemler (görev iadesi, aynı dosyaya yeni avukat görevlendirilmesi, menfaat çatışması, hak ihlali takibi, görevlendirme yazıları, nöbet listeleri, puan sistemi, TBB ve Bakanlık raporlamaları ve ödeme modülü) ile Baronun tüm CMK işleyişine cevap verebilen bir sistemdir.

Detaylı bilgi için: www.ocas.com.tr

Kullanıcılar

 • Barolar,
 • CMK Kapsamında Görev Alan Avukatlar,
 • Emniyet Müdürlükleri,
 • Jandarma Komutanlıkları,
 • Savcılıklar,
 • Mahkemeler,
 • Türkiye Barolar Birliği

Süreçler

Otomatik CMK Atama Sistemi özetle şu süreçlerle işlemektedir;

 • Avukat talep edebilen soruşturma ve kovuşturma makamları müdafi ya da vekil taleplerini bulundukları il barosunun resmi web sayfası ile entegre edilmiş OCAS sisteminin sağladığı kullanıcı ekranından yapabilmektedir.
 • Sistem yapılan avukat taleplerini değerlendirerek belirlenen algoritmaya göre görevlendirmeye “uygun” avukatı tespit eder. Uygun avukat, talebin geldiği kurumun kayıtlı olduğu bölge için, talep edilen görev türünde, talebin geldiği gün ve saat için hazırlanan nöbet listelerinde yer alan puanı en düşük aktif avukatı ifade eder.
 • Nöbet listelerinin ve puanların avukatlar tarafından her zaman kontrol edilebilmesi özelliği ile objektif bir uygulama sağlanmaktadır. Nöbet listeleri soruşturma/kovuşturma olarak görev türüne göre, gece/gündüz olarak talep zamanına göre özelleştirilebilmektedir. Avukatın kayıtlı olduğu bölgelerde kendisini istediği zaman nöbet listesine ekleme/çıkarma imkanı olduğu gibi, nöbet listesinden geçici süre için askıya alma imkanı da bulunmaktadır.
 • OCAS sunucularında talep ile girişi yapılan kurum ve dosya bilgileri, kişi bilgileri, açıklama ve notlar gibi bilgiler “text to speech” teknolojisi ile ses dosyası haline getirilir ve robot konuşma ile yukarıda özetlenen algoritma ile belirlenen avukata iletilir.
 • Avukata dosyayı “kabul” edebileceği, “ret” edebileceği, tekrar dinleyebileceği şeklinde üç farklı seçenek sunulur.
 • Avukat telefonunun “1” tuşuna basarak görevi kabul ettiğini belirtirse, görevlendirme ile ilgili bilgiler arama robotu tarafından kendisine aktarılır.
 • Robot konuşma ile aktarımın ardından bu bilgiler kısa mesaj ile avukatın cep telefonuna da gönderir.
 • Avukat “2” tuşuna basarak görevi reddettiğini belirtirse, sistem avukata “ret” konusunda mazeret olarak değerlendirilmek üzere bir gerekçe iletip iletmeyeceği ile ilgili bir seçenek sunar.
 • Avukat görevi reddetmesi konusunda bir gerekçe iletirse, bu gerekçe ses kaydı olarak alınır ve Baro kullanıcısı ekranında görüntülenmek üzere kaydedilir.
 • Tüm bu kayıtlar sonucunda hangi avukatın, hangi dosyayı, ne zaman kabul ettiği, ne zaman ve hangi nedenle kabul etmediği tespit edilmiş olur.
 • Avukat “3” tuşuna basarak talep bilgilerini tekrar dinleyebilir.
 • Sistem hangi avukatın arandığını, ne zaman arandığını, kaç kere arandığını, avukatın telefonunda giriş yaptığı tuşları, avukatın sesli yanıt sistemi ile yaptığı işlemleri kayıt altına almaktadır.
 • Dosyayı kabul eden avukat görevlendirildiği anda yetki belgesini sayfasından alabildiği için yetki belgesini almak üzere baroya gitmesine ya da baronun avukata tebliğ etmesine gerek kalmayacaktır.
 • Avukat talep eden soruşturma ya da kovuşturma kurumu da görevlendirmenin hangi avukata yapıldığını görebilmekte ve talep girdiğinde talep belgesini, görevlendirme yapıldığında yetki belgesini (görevlendirme yazısını) sistem üzerinden alabilmektedir.
 • Görevini tamamlayan avukat göreve ilişkin tutanakları taranmış belge olarak sisteme yükleyebilir. Tutanakların bu şekilde elektronik ortama taşınması ile süreç hızlandırılmış ve ifade tutanakları aynı anda baroya ulaştırılmış olur. Baro da bu tutanakları inceleyip onaylayarak aynı şekilde ve aynı hızda savcılığa gönderir Böylece evrakların geç gelmesi, birikmesi ve evrak dolaşımından kaynaklanan sorunların önüne geçilmiş olur.
 • Savcılık elektronik ortamda kendisine gelen ödeme taleplerini ve ekindeki belgeleri inceleyip ödeme onayı verdiğinde sistem bu belgeleri ödeme yapılması için gerekli formata otomatik olarak dönüştürür.
 • Yönetmeliğe uygun olarak ödeme miktarları hesaplanır ve savcılığın ödemelerin yapılması için yapacağı bildirimlere uygun hale getirir. Bunun sonucu CMK görevini alan avukatın ücretini de en kısa zamanda alabilmesi mümkün olur.
 • Atama işleminin her aşaması elektronik ortama taşınmasına rağmen her ilgili gerekli her belgenin çıktısını sisteme girerek alabilir.
 • Avukatın görev yerine Baronun belirlediği sürede gitmemesi durumunda OCAS otomatik olarak yeni bir avukat görevlendirerek önceki avukata görevden alındığını bildirebilir.
 • Avukatlar OCAS Sesli Yanıt Sistemini telefonla arayarak, kendilerini geçici süreli askıya alabilmek, görev iadesi yapabilmek, menfaat çatışması nedeniyle kişi iade edebilmek, kendilerine atanmış görev ya da görevlerin bilgilerini tekrar almak için sms talebinde bulunabilmek, şifre işlemleri yapabilmek ve Baro yetkilisine bağlanabilmek gibi birçok işlemi gerçekleştirebilirler.