MAKBUZTEK

MAKBUZTEK

Makbuztek firmamız tarafından 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması için hazırlanmış bir programdır.


– Elektronik Serbest Meslek Makbuzu uygulaması, serbest meslek makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsamaktadır.

– Zorunlu hale gelen elektronik serbest meslek makbuzu yanında tüm e-dönüşüm hizmetleri için (e-fatura, e-arşiv, e-makbuz, e-defter vb. gibi) Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından ARD Grup yetkili kılınarak Özel Entegratörlük lisansı verilmiştir.

– Makbuztek kullanıcıları Serbest Meslek Makbuzlarını doğrudan dijital ortamda hazırlayabileceklerdir. Buna bağlı olarak makbuza ilişkin Stopaj, KDV gibi hesaplamalar da sisteme girilen parametrelere uygun olarak otomatik olarak hesaplanacaktır.

– Düzenlenen serbest meslek makbuzunun saklanması da MakbuzTek ile yapılacaktır.

– MakbuzTek ile daha önce kendileri için serbest meslek makbuzu düzenlenmiş olan gerçek ya da tüzel kişi bilgileri kaydedilerek daha sonra düzenlenecek serbest meslek makbuzlarında kullanılabilir.

– MakbuzTek ile daha önce düzenlenmiş serbest meslek makbuzunun rakamları dahil içeriği kaydedilerek daha sonra aynı rakamlarla düzenlenecek serbest meslek makbuzlarında kullanılabilir.

– Kendisine makbuz düzenlenen gerçek ya da tüzel kişilere SMS ve E-Posta ile bilgilendirme yapılabilir.

– E-serbest meslek makbuzu Analiz dökümüyle düzenlenen makbuzlar sürekli olarak kontrol edilebilir.

– Makbuztek kullanıcısı Avukatlar için İcraTek, Bürotek, OCAS, AYAS MakbuzTek entegrasyonları sağlanarak diğer programlarda kayıtlı dosyalarda istenilen gelir kayıtları için MakbuzTek üzerinden serbest meslek makbuzu düzenlenebilecektir.

Kullanıcılar;

120.000'i Aşkın T.C'ne Bağlı Tüm Avukatlar.