Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

ARD Bilişim olarak, faaliyet gösterdiğimiz Bilişim Teknolojileri süreçlerinde, kalite, süreklilik ve kusursuz çalışmanın öneminin bilincindeyiz. Bu amaçla geliştirerek ISO 9001:2015 standardı doğrultusunda oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemi Politikamız;

 • Ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin ve çalışanlarımızın beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirerek verimliliğimizi uluslararası düzeyde rekabet edecek seviyeye yükseltmek,
 • Güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün/hizmet kalitesini sürekli yükseltmek ve yasal süreçler doğrultusunda müşteri beklentilerini aşan ürün/hizmetler geliştirmek,
 • Risk ve fırsat değerlendirmelerimizi ve iş süreçlerimizi gözden geçirerek, performansımıza olumlu katkı sağlayacak yaklaşımları hayata geçirmek,
 • En uygun, en doğru, en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde hareket ederek güvenilir bir firma olmak,
 • Yasal mevzuatlar ve yönetmelikler doğrultusunda hareket ederek şeffaf bir kurumsal yönetim anlayışını felsefe edinmek,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yaşatılması için gerekli kaynakları sağlamayı ve sürekli iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek,
 • Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir firma olmak, çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri almak, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu güncel teknolojiler ile destekleyerek bir aile olmak,
 • Deneyim ve birikimimizi daha da arttırarak ülke ekonomisine verdiğimiz desteği hizmet kalitemiz ile katkıda bulunmak,
 • Gelecek nesillere temiz ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak için sahip olduğumuz çevre bilinci ile çalışarak toplumun ve tüm paydaşlarımızın çevre bilincini artırmayı teşvik etmek,
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak iş sağlığı ve güvenliğinin oluşturulduğu ve korunduğu çalışma ortamının sürekliliğini sağlamak,
 • Mevcutta yer alan en iyi teknolojileri kullanarak İSG performansımızı sürekli geliştirmek,
 • Çalışanlarımızın memnuniyeti arttırmak ve kurum aidiyet duygusunu geliştirmek için çalışma koşullarını iyileştirmek,
 • Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak,
 • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek,
 • Kuruma yeni personel istihdam etmek ve istihdam edilen personellerin sürekli gelişimine katkı sağlamak,
 • Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak,
 • Şirket içi ve dışı organizasyonları geliştirmek ve güçlendirmek,
 • Kalite politikamızı esas alarak takım ruhu bilinci ile hedeflerimize ulaşmak,

için yönetim olarak Kalite Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.