Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Şirket Adı                               :  ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Adres                                       : Koç Kuleleri Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, No:2A İç Kapı No:60 Çankaya/Ankara
Telefon No                             :  0312 299 25 95
Faks  No                                 :  0312 299 25 96
E-posta                                   :  [email protected]
Ticaret Sicil Müdürlüğü      :  Ankara Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası        :  301988
Tescil Tarihi                          :  25.08.2011
Vergi Dairesi                         :  Doğanbey V.D
Vergi Numarası                    :  073 071 2912
Sektör                                     :  Teknoloji / Bilişim
Kayıtlı Sermaye Tavanı       :  500.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye Miktarı :  170.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa          :  Borsa İstanbul A.Ş
İşlem Kodu                            :  ARDYZ
İşlem Tarihi                            :  06.02.2020
KAP                                          :  https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4967-ard-grup-bilisim-teknolojileri-a-s

- Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 06.02.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZAR

- Yönetim Kurulu Yapısı

Ad-Soyad Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyet Görevi Sermayedeki Payı (%) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Arda ÖDEMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
Doğan ÖDEMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0 Bağımsız Üye Değil
Gürkan BİLGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Değil
Sabri Çağrı ÇAKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Değil
Aytekin DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye
Nukhet DOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye

- Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 42.722.512,80 25,13 50,17
DİĞER 127.277.487,20 74,87 49,83
TOPLAM 170.000.000,00 100 100

- Sermayeyi Temsil Eden Paylara ilişkin Bilgi

Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 21.361.256 TRY 12,56 Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Genel Kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 148.638.744 TRY 87,44 İmtiyaz bulunmamaktadır İşlem Görüyor