Elektronik Denetleme Sistemleri ( EDS )

Elektronik Denetleme Sistemleri ( EDS )


EDS, trafik akışının kontrol edilmesi, ulaşımın denetlenmesi ve trafikte düzeni bozan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla geliştirilen ve kural ihlali yapan araçların sensörler aracılığıyla tespiti sonrası görüntü işleme yazılımları ile plakaların kaydedilerek bilgilerin toplandığı trafik idari para cezası karar tutanağına dönüştürüldüğü “Elektronik Denetleme Sistemi” (EDS) olarak adlandırılan ana izleme ve görüntüleme sistemidir.

Otoyol Plaka Tanıma Sistemi


POINTR 3000 ve POINTR Moonlight, Plaka Tanıma Sistemi, araç plakalarının okunmasını ve elde edilen verilerin analiz edilmesini sağlayan sistemdir.

Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi


POINTR K3000, kırmızı ışık ihlali yapan araçları tespit etmektedir. Sistem, sinyalize kavşaklarda ihlal nedeniyle meydana gelen kazaları en aza indirerek trafik güvenliğinin artmasına katkı sağlamaktadır.

Koridor Hızı İhlal Tespit Sistemi


POINTR 3000 ve POINTR Moonlight, karayolları üzerinde belirlenen iki nokta arasında araçların ortalama hızlarını hesaplayarak kural ihlali yapan araçları tespit etmektedir.

Park İhlal Tespit Sistemi


Park İhlal Tespit Sistemi, POINTR® P2000, park yasağı olan alanlardaki araçları tespit ederek, plaka tespiti yapmaktadır.

Trafik Yönetim Merkezi Yazılımı ( METIS )


Trafik Yönetim Merkezleri sayesinde, trafik ağındaki tüm mevcut sistemler, alt-sistemler ve algılayıcılar (dinamik kavşak kontrol sistemleri, akıllı katılım kontrol sistemleri, değişken mesaj işaretleri, sinyalize kavşaklar, CO2/sıcaklık/bluetooth algılayıcılar vb) uzaktan kontrol ve kumanda edilebilmektedir.

Tünel Olay Algılama Sistemi SPECTO®


Trafik Yönetim Merkezleri sayesinde, trafik ağındaki tüm mevcut sistemler, alt-sistemler ve algılayıcılar (dinamik kavşak kontrol sistemleri, akıllı katılım kontrol sistemleri, değişken mesaj işaretleri, sinyalize kavşaklar, CO2/sıcaklık/bluetooth algılayıcılar vb) uzaktan kontrol ve kumanda edilebilmektedir.

AutoTURN
Dünyanın En Çok Kullanılan Taşıt Manevra Simülasyon Yazılımı

AutoTURN, yol ve saha tasarım projelerinizde taşıt hareketlerini test etmenize yardımcı olan bir simülasyon ve analiz yazılımıdır.

ParkCAD
Otopark Tasarımı İçin Dinamik CAD Yazılımı

ParkCAD; her türlü park yeri tasarımını, kontrolünü ve düzenlemesini sadece birkaç dakika içinde gerçekleştirebilen, dünyanın önde gelen CAD tabanlı yazılımıdır.

TORUS Roundabouts™
Modern Dönel Kavşak Tasarımı İçin Dinamik CAD Yazılımı

TORUS Roundabouts, akıllı özellikleriyle modern dönel kavşak tasarımlarınızı kolaylaştıran CAD tabanlı bir yazılımdır.

NEXUS Intersections
Kavşak Tasarımı İçin Dinamik CAD Yazılımı

NEXUS Intersections, patentli özellikleriyle birkaç dakika içerisinde kavşak tasarım şablonları oluşturmanızı sağlayan CAD tabanlı bir yazılımdır.