e-Serbest Meslek Makbuzu (SMM)

e-Serbest Meslek Makbuzu (SMM) Nedir ?

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236. maddesine göre düzenlenen ve kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı yasal niteliklere sahip olan elektronik ortamda düzenlenen, hizmet alanın talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilen, dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilen ve GİB’e elektronik ortamda raporlanan elektronik belge ve raporudur.

E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına geçen meslek erbapları kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
GİB Portalı aracılığıyla,
Özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla
üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir

Hangi Yöntemlerle Kesilebilir ?

E-İrsaliye uygulaması kullanmaya başlayan işletmeler önce e-faturayı düzenleyip daha sonra kağıt irsaliye tiplerinden (sevk ve taşıma irsaliye) biri olan sevk irsaliyelerini dijital ortamda düzenleyerek mali mühürleri ile onaylayıp kendisi de e-irsaliye mükellefi olan alıcıya ulaştıracaktır. Taraflardan birisinin e irsaliye mükellefi olmaması durumunda kağıt ortamda yada e-arşiv fatura ile irsaliye gönderimi yapılması gerekmektedir. E-İrsaliyenin bir nüshası olan taşıma irsaliyeleri ise eskiden olduğu gibi matbu olarak araçlarda bulundurulmaya devam edecektir.

Sağladığı Avantajlar

– e-Serbest Meslek Makbuzu ile maliyetinizi TL’den kuruşa düşüreceksiniz.

– e-Serbest Meslek Makbuzu Raporunuz kolayca oluşturarak zamandan kazanacaksınız.

– Hatalı işlemlere ait iade ve ret süreçlerini dijital olarak yöneteceksiniz.

– Makbuz basım gönderim takip masraflarından kurtulacaksınız.

– Tüm makbuzlarınızı dijital olarak 10 yıl güvenle saklayacaksınız.

– Arşiv ve depolama maliyetlerini azaltırken geçmişe dönük verilerinize hızlıca erişeceksiniz

e-SMM Özellikleri Nelerdir ?

E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına, kendi nam ve hesabına meslek faaliyetinde bulunan; mali müşavir, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, avukat, doktor, diş hekimi, veteriner, mimar, mühendis, müşavir, ressam, yazar, noter, rehber, danışmanların kollektif, adi ortaklık veya adi komandit şirket ortaklıklardan elde edilen paylar dahil olmak üzere 2016 yılı gayri safi hasılatı 50 bin TL ve üzeri olan serbest meslek erbapları 01/01/2018 tarihi itibari ile serbest meslek makbuzlarını elektronik olarak düzenleyeceklerdir.

E-Serbest Meslek Makbuzu belgesi düzenleme zorunluluğu getirilen hekimlerin, (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), zorunluluklarının başlayacağı tarihlerden itibaren 379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen uygulamadan (POS fişlerinin serbest meslek makbuzu yerine kabul edilmesi ) yararlanmaları mümkün olmayacaktır.

E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasında GİB veri formatı ve standardına uygun “e-Serbest Meslek Makbuzu Raporu”nu elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalayarak Başkanlık sistemine elektronik ortamda aktarılacaktır.

e-SMM İçin Neler Gerekli ?

– Mali mühür başvurusu

– GİB Başvurusu

– TURK Makbuz Hesap oluşturma

– Hesap Aktivasyonu

– Yalnızca sisteme kayıtlı taraflar uygulamadan faydalanır.

– Nitelikli elektronik imza / mali mühür gerektirir.

KİMLER E-SMM UYGULAMASINA GEÇMEK ZORUNDADIR ?

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması, tüm serbest meslek erbapları için 1/1/2020 tarihinden itibaren zorunlu olup, dileyen serbest meslek erbapları bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren de uygulamaya dahil olabileceklerdir.

Makbuztek sistemine giriş yapmak için http://www.turkmakbuz.com