e-İrsaliye Hizmetleri

E-İrsaliye Nedir?

VUK 213 Sayılı kanun gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olan ve kağıt irsaliye yerine geçen standartları GİB tarafından belirlenmiş, satıcı ile alıcının kapalı bir sistemde elektronik olarak gönderdiği bir belgedir.

Uygulamaya geçiş 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olup kapsama girenler

a) e-fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,
b) Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan mükelleflerdir.
1.1.2018 tarihinden itibaren ise Şahıs ve Sermaye firmaları gönüllü olarak e-irsaliye sistemine geçiş yapabilirler.

Özellikleri Nelerdir ?

E-irsaliye uygulaması kullanmaya başlayan işletmeler önce e-faturayı düzenleyip daha sonra kağıt irsaliye tiplerinden (sevk ve taşıma irsaliye) biri olan sevk irsaliyelerini dijital ortamda düzenleyerek mali mühürleri ile onaylayıp kendisi de e-irsaliye mükellefi olan alıcıya ulaştıracaktır. Taraflardan birisinin e irsaliye mükellefi olmaması durumunda kağıt ortamda yada e-arşiv fatura ile irsaliye gönderimi yapılması gerekmektedir.

E-irsaliyenin bir nüshası olan taşıma irsaliyeleri ise eskiden olduğu gibi matbu olarak araçlarda bulundurulmaya devam edecektir.

Sağladığı Avantajlar

– Matbu İrsaliye hazırlamak zorunda olmadığınız için zamandan kazanacaksınız.

– Kağıt İrsaliyenin basımı, onayı, kargosu harcanan zaman ve maliyeti minimuma indireceksiniz.

– Kaybolma riski ve yeniden gönderim maliyetlerine katlanmayacaksınız.

– E-İrsaliye ile alıcıya anında bilgi ulaşırken kabul, ret, iade süreçlerinde hızlı mutabakat sağlayacaksınız.

– E-İrsaliye ile 10 yıl süreyle dijital ortamda saklandığından veriye hızlı erişimin yanı sıra arşivlenmesi masraflarınızdan (zaman, depo ve personel) kurtulacaksınız

Kimler kullanabilir? Zorunluluk Kapsamları Nelerdir ?

– E-Fatura sistemine kayıtlı tüm firmaların, e-İrsaliye geçişi zorunlu olmaktadır.

– Satıcı ve alıcının mutlaka, e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olduğu kullanıcılar arasında düzenlenmektedir. Alıcı e-İrsaliye kullanıcısı değilse, kağıt irsaliye düzenlemeye devam edilecektir.

– E-Arşiv faturasını irsaliye yerine kullananlar e-İrsaliye’ye geçtiğinde, bu durumda alıcı e-İrsaliye kullanıcısı değilse, sadece e-Arşiv faturası düzenlenerek mevcut sürece devam edilecektir.

– Eğer alıcı da e-İrsaliye kullanıcısı ise, e-Arşiv fatura dışında mutlaka e-İrsaliye de düzenlenmelidir.

Hangi Yöntemlerle Kesilebilir?

Mükellefler e-irsaliyeyi; kendi bilgi işlem sistemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemine entegre ederek veya GİB’in Portalı aracılığıyla veya özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla uygulayacaklardır. Özel entegratöre başvuranların, ayrıca GİB’e başvurması gerekmemektedir.

Gönderme ve Alma İşlemleri

– Bilindiği üzere, e-İrsaliye, e-Fatura’dan bağımsızdır ve e-İrsaliye gönderebilmek için önce e-Fatura düzenlenip, gönderilmelidir. e-İrsaliyenin, GİB e-İrsaliye Uygulamasına İlişkin Teknik Kılavuzda yer alan format ve standartlara göre, elektronik ortamda, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi, alıcısına iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi esas olmaktadır.

– E-İrsaliyelerde, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sisteminden sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesi için karekod veya barkod, e-Faturanın tarih ve belge numarası zorunlu olacaktır. E-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcı da olabilir. E-İrsaliye, malın filli sevkinden önce düzenlenerek, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in sistemi üzerinden alıcısına iletilmektedir. Satıcının düzenlediği ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden alıcısına iletilen e-İrsaliye, alıcı tarafından kabul/ret edilebilecektir.

– Kendisine e-İrsaliye düzenlenen alıcı mükellefler, istemeleri halinde; e-İrsaliye belgesine konu mallara ilişkin olarak ne kadarlık kısmının teslim alındığını/kabul edildiğini, teslim alınmayan mallara ilişkin olarak, kabul edilmeyen mal miktarını ve nedenini uygulama üzerinden e-İrsaliye yanıtı ile e-İrsaliye belgesini düzenleyene iletebilmektedirler.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.turkfatura.com.tr/