Bilişim Altyapısı ve Veri Güvenliği Çözümleri

Bilişim Altyapısı ve Veri Güvenliği Çözümleri

ARD BİLİŞİM veri merkezi alt yapılarını kurumların ihtiyaçları çerçevesinde uçtan uca tasarlar, kurulumunu gerçekleştirir ve işletme desteği sağlar.

Veri merkezi tasarlanırken en düşük seviyede güç kullanımı hedeflenerek fiziksel altyapı, yönetim ve performans izleme çalışmaları kurumların yararları doğrultusunda saptanır. Bu kapsamda tasarlanan veri merkezi esnek, verimli ve modüler yapısı ile uçtan uca tüm güvenlik, izleme ve yönetim bileşenlerini içerir. Ağ ölçeklenebilirliği, yönetilebilirliği, güvenliği ve sürekliliği yüksek standartlara ulaştırılmak üzere sanallaştırılır. En doğru şekilde bilgi işleme, veri depolama ve ağ çözümlerinin onaylı tasarımlar kapsamında bir araya getirilmesi ile kurulum sürelerinin hızlandırılması, performansının arttırılması ve yönetiminin kolaylaştırılması sağlanır.