Bariyer DLP

Bariyer DLP

Veri Sızıntısı ve Kaçağı Önleme Sistemi

BARİYER, kurum dışına izinsiz veri çıkışının önlenmesi, belirlenen engelleme kurallarına uygun olarak bilgi güvenliğinin sağlanması, verinin olması gereken yerde bulunduğu ve doğru kullanıcılar tarafından erişildiğinin denetlenmesi ve kontrol edilmesine imkan sağlayan yerli işletim sistemi PARDUS ile uyumlu yerli bir siber güvenlik ürünüdür.

BARİYER, büyük ve küçük Kamu Kurumlarının, diğer sivil kurum ve kuruluşların ve Askeri Kurumların özel güvenlik ihtiyaçlarını sağlayacak düzeyde yüksek performansa sahip olarak geliştirilmiştir.

  • Uç nokta ve sunucuda keşif
  • Gelişmiş Parmak izi
  • İçerik bazlı koruma
  • Harici medya kontrolü
  • Web tabanlı yönetim
  • Yatay ve dikey ölçeklenebilirlik

Sıkça Sorulan Sorular

Veri Sızıntısı Nedir?

Gizlilik içeren kuruma ait mahrem verinin istemli ya da istemsiz şekilde kurum dışına çıkmasına veri sızıntısı adı verilir. Bu sızıntının engellenmesine yönelik olarak kullanılan yazılımlara Veri Sızıntısı Önleme (Data Leakage Prevention/Protection)-DLP yazılımları denilmektedir.

Neden bir DLP kullanmalıyım?

Kurumlar kötü niyetli kişilerin dışarıdan kurumların gizli bilgilerine ulaşmaması için bazı teknolojik önlemler alırlar. Fakat alınan bu önlemler riski tek taraflı olarak azaltır. Sanılanın aksine kurum gizlilik politikasına uygun davranmayan çalışanların bilinçsiz veri paylaşımı ile ortaya çıkan tehlike, kötü niyetli atakların oluşturduğu tehlikeden daha büyüktür. Özellikle, günümüzde artık kurumsal işlemlerin dijital ortamlara taşınması bahsedilen veri sızıntısı potansiyelini artırmakta ve kurumların entelektüel birikimleri ve ticari sırları kuruma ve/veya ülkeye zarar verebilecek şekilde dışarı sızabilmektedir. Bu sebeple kurumlar hassas ve gizli verileri takip etmek, kopyalanmasını ve gönderilmesini engelleyebilmek için veri sızıntı önleme yazılımları kullanmalıdır.

Ek olarak, veri sızıntısı önleme yazılımı kullanılmasının amaçlarından biri de veri güvenliği konusunda çalışanları bilinçlendirmek, veri sızıntısının önemine dair farkındalıklarını artırmaktır. Bilgisayarlarında kurulu bir program ile devamlı izlenildiğini düşünen çalışanlar, veri paylaşım kurallarına daha fazla riayet etmekte ve böylece sızıntı riski ciddi oranda azaltılabilmektedir.

BARİYER Nasıl Çalışır?

BARİYER, şirketlerin gizli olarak sınıflandırdıkları dosyaları, gizli verileri ya da gizli bilgi içermesi muhtemel dosyaları izler ve bu dosyaları ve içerisindeki hassas verilerin oluşturulan kurallar ve politikalar dahilinde kopyalanıp taşınmasını denetleyerek veri sızıntısını engeller.

BARİYER’ in muadillerinden farkı nedir?

BARİYER içerik bazlı tarama yapmaktadır. Bilgi işlem yetkilileri tarafından belirlenmiş veya önceden tanımlanmış kelime veya T.C kimlik numarası gibi düzenli ifadeleri içeren politikalar ile dosya tipinden bağımsız olarak tarama yapabilmektedir. Bu sayede gizli verinin takibi daha yüksek hassasiyetle yapılabilmektedir. Ayrıca, makine öğrenmesi algoritmaları ile daha güçlü hale getirilmiş parmak izi ( fingerprinting) özelliği ile hassas dosyaların takibi etkin bir şekilde yapılabilmektedir.

Bilgisayar şirket dışında veya çevrimdışı olduğunda koruma nasıl sağlanmaktadır?

Politikalar, merkezi yönetim sunucusundan her bir ajana gönderilmektedir ve ajanlar bilgisayar açık olduğu müddetçe aktiftir. Kernel seviyesinde veri takibi yapan ajanlar, yönetim sunucusunda oluşturulan politikalara göre kullanıcının veri hareketlerini takip eder ve politikaya uygun olmayan durumlarda engelleme yapar. Politikalarda değişiklik/ekleme yapılması durumunda yeni politikalar ajanlara gönderilmektedir. Dolayısıyla politikalarda değişiklik olsa dahi, ajanlar hassas veriyi kontrol altında tutar.

BARİYER hangi işletim sistemlerinde kullanılabilir?

Hem Windows hem Pardus işletim sistemlerinde kullanılabilir.

BARİYER veri sınıflandırma sistemleri ile entegre edilebilir mi?

BARİYER veri sınıflandırma sistemleri ile entegre edilebilir bir yapıya sahiptir.