AR-GE Projelerimiz

ARD Bilişim olarak katkı sağladığımız ITEA ve TÜBİTAK projelerinin yanı sıra, konusunda uzman proje ve yazılım mühendislerimiz ile oluşturulan AR-GE projelerimizi Hacettepe Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) bünyesinde sürdürmekteyiz. Bu projelerimizin kısa özetleri aşağıdaki gibidir.

ARD Business Intelligence Solutions

Teknolojinin insan hayatının her alanında yer alması ile birlikte bilişim dünyası teknolojiyi hayatın içine alarak hayatı kolaylaştırmaya odaklanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi ve internetin gelişmesi ile beraber ön plana çıkan bilginin gücü; sosyal, kültürel ve iş yaşamının her dalından toplanan büyük verinin (Big Data) anlamlandırılması, işlenmesi ve kullanılabilir “bilgi” haline getirilmesi her seviyedeki kurum ve kuruluş için gittikçe artan bir önem arz etmektedir. Nesnelerin İnterneti (IoT – Internet of Things) ve içerdikleri sayısız sensörlerden, sosyal medya ve internet kaynaklarından gelen verilerin Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemleri (CRM – Customer Relationship Management), Kurumsal Kaynak Planlaması Çözümleri (ERP – Enterprise Resource Planning), İş Süreci Yönetim Sistemleri (BPM – Business Process Management) gibi kurumsal kaynaklar ile entegre edilerek analizi; bu büyük verinin anlamlandırılması, toplanması, depolanması (ambar), analitik ve veri madenciliği ile veri odaklı karar destek sistemlerine ve iş zekası sistemlerine beslenmesi, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların rekabet, pazarlama ve yönetişim açısında stratejik bir zorunluluğu haline gelmiştir.

ARD GRUP olarak ARD-BiS (ARD Business Intelligence Solutions – ARD İş Zekası Çözümleri) projesi ile bu ihtiyaca, yatay ve dikey eksenlerde kapsamlı olaraktan cevap verecek, açık kaynak tabanlı, modüler, bulut teknolojilerine hazır, hızlı ve güvenli bir büyük veri entegrasyon, ambarlama, analiz, tahminleme ve veri görselleştirme bileşenlerini içeren bir Büyük Veri İş Zekası Çatısı (Framework) geliştirilecektir.

ARD-CSS (Cyber Security Solutions)

Bilgi ve iletişime dair tüm bileşenler teknolojinin gelişmesi ile birlikte insan hayatının her aşamasında yer almış ve gün geçtikçe artarak yer almaya da devam edecektir. Bireyler; iş yaşamı, sosyal yaşam, alışveriş, banka işlemleri, haberleşme, bilgi edinme, vb. gibi birçok yaşamsal faaliyetlerini internet kullanımı ile gerçekleştirmektedirler. Özellikle akıllı telefonlar teknoloji ile birlikte her yaştan insanın yaşamının büyük bir kısmında yaygınlaşmıştır. Teknolojinin zamandan tasarruf yapmamıza olanak verip hayatımızı kolaylaştırması ile birlikte birçok siber tehditleri de beraberinde getirmiştir. Bilişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması ile siber saldırılar, tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmaları, çalışanları ve devlet kurumlarını tehdit eden bir unsur halini almıştır. ARD GRUP olarak ARD-CSS (Cyber Security Solutions) projesi ile log yönetimi, ağ ve performansının izlenmesi, saldırı tespiti ve önleme faaliyetleri, zafiyet açıklarının tespiti için analiz süreçleri, doğmuş ve doğabilecek risklerin analizi, Penetrasyon test adımlarının yapılması, dinamik ve statik zararlı kodlarının tespiti için analiz aşamaları, güvenlik duvarı, URL ve içerik filtreleme aşamaları, oluşmuş ve oluşabilecek sızıntı tespitleri ve önleme adımları, web güvenliği, e-posta güvenliği, bant genişliği yönetimi ve optimizasyonu, DoS/DDoS Koruması, yük dengeleme ve uygulama hızlandırma adımları ve SIEM (Security Information and Event Management) süreçlerine ait adımların tespit edilmesi için gerekli analiz, koruma, tespit, müdahale ve geri dönüşüm süreçlerini ve bu süreçleri gerçekleştirecek bir yazılım geliştirilecektir.

e-ARD Dönüşüm

Teknoloji ile birlikte kurum ve kuruluşların tüm süreçlerinin daha verimli, daha hızlı ve daha kısa sürede işletilebilmesi için dijitalleşme dönüşümü hızla yayılmıştır ve yayılmaya da devam etmektedir. Ticaret ile uğraşan tüm kuruluşlar yaptıkları bütün işlemlerini ve işlerini geçmişte fiziksel olarak defterlere kayıt ederek belgelendirmek zorundalardı, belgelendirme işleminden sonra ise düzenli olarak denetimlerden geçip tüm kayıtlarından mesul oluyorlardı. Kurum / kuruluşlar teknolojinin büyük değişimi sayesinde elektronik platformlarında artışı ile bu dönüşümün içinde yer almak zorunda kalmışlardır. Bu elektronik platformlar zaman tasarrufu sağlayarak kâğıt, kalem ve defter gibi fiziksel nesnelere olan zorunluluğu ortadan kaldırarak insan dikkatsizliğinden doğabilecek problemleri de giderdiğinden büyük rağbet görmüştür.

ARD GRUP olarak e-ARD projemiz ile tüm iş faaliyetlerinin büyük bir kolaylık, hız ve güven ile yapılmasını sağlayabilen bir platform geliştirilecektir.

SİHARD– (Silahlı İnsansız Hava Aracı Research & Development)

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sivil ve askeri alanda da teknolojinin bize sunduğu yenilikler kullanılmakta ve gerekli uyarlamalar hızlı bir şekilde devreye alınmaktadır. Bu uyarlamaların en önemlilerinden biri de askeri alanda büyük önem arz eden İnsansız Hava Araçlarının (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) millileştirilmesi ve dış ülkelere olan bağımlılığı azaltmak / tamamen ortadan kaldırmak adına yapılan çalışmalar olup bu konuda Türkiye’de de yapılan çalışmalarda günden güne büyük bir artış olmaktadır. Ülkemiz de bu teknolojideki süreçte aktif olarak yer alarak bu teknoloji ile ilgili yapılan tüm çalışmalarda herhangi bir kayıp yaşamamak ve yerli ürün üretimine de önem verdiği için Dünyada yapılan ve yapılacak çalışmalarda kendine de bu alanda yer açmış olacaktır.

ARD GRUP olarak bu projemizde ülkemiz için büyük önem arz eden askeri alana katkı sağlamak için çalışmalarımızı sunacağız. İnsansız Hava Araçlarının silahlandırılması sürecinde belirleyeceğimiz parametreler ile birlikte veri girişi, takibi, entegrasyonu, testleri ve kontrolü yapılarak silahlandırma öncesi ve sonrası tüm izlemler gerçekleştirilebilecek bu sayede uçuşa yönelik kriterler ve teknik bilgiler ile ilgili yorumlamalar yapabilen ve bu yorumlar ile kritik kararlar alabilen bir simülasyon yazılımı geliştirilmiş olacaktır.

SMS4 – RCS Smart Management Solution For Resource Control System

Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren tüm işletmelerin parçadan bütüne tüm süreçlerinin dijitalleştirilerek ve birbirleri ile olan bağlantısının başından sonuna kadar yürütülerek yönetilmesi gerekmektedir. Tüm süreçlerin içinde çok fazla bilgi akışı olmaktadır, bu bilgilerin kontrollü bir şekilde işletilmesi ve yönetilmesi için kurumsal bilgi sistemleri kaçınılmaz olmaktadır.

ARD GRUP tarafından SMS4 – RCS (Kaynak Kontrol Sistemi için Akıllı Yönetim Çözümleri) projesi işletmelerin bütün kaynaklarının bütünleşik bir veri tabanı sayesinde birleştirilip en verimli şekilde kullanılmasını sağlar ve bu proje ile birlikte işletme içindeki tüm süreçler, müşterilerin tüm talep ve beklentileri, doğru hizmet takibi, zamanında teslim ve zamanında destek, kaliteli hizmet sunumu & takibi ve buna benzer tüm süreç yönetimini içeren iş akışları dijital konuşma olarak adlandırılabilecek olan kurumsal kaynak planlama bu yazılım ile geliştirilecektir. Var olan yazılımlardan farkı, daha detaylı olmasına rağmen kullanımı kolay ve entegreli çok modüllü sistematik olmasıdır. Müşteri ihtiyacına göre şekillenen altyapısı sayesinde yazılım birden çok sektöre hizmet verebilecektir.

SMS4-Healty (Smart Management Solution for Healty)

Günümüz teknolojisinin geldiği nokta ile birlikte tüm sektörlere yönelik akıllı iş yerleri konsepti de talep görmeye başlamıştır. Otomasyonların akıllı hale gelmesi ile birlikte sistemler ve iş yerleri de daha iyi bir çalışma ortamı sunacak hale gelmiştir. Gelişen teknolojinin sunduğu avantajlar ile bu akıllı sistemlerin entegresi giyilebilir teknolojilerle beraber artmıştır. Sektörlerin ortak sorunlarından bir tanesi de iş kalitesinin nasıl daha fazla yükseltilebileceği ile ilgilidir.

Laboratuvar gibi, büyük hastanelerin kapalı alanlarda çalışanların çoğu iş yerlerinde özel yaşamlarında geçirdikleri sürelerin daha fazlasını harcadıkları için bu süre içerisinde iş verimliliğini artırabilmek adına işverenler değişik çözümlere başvurmaya başlamışlardır.

Araştırma gösteriyor ki; şirketlerin yüzde 92’si Nesnelerin İnterneti (IoT), yüzde 78’i yapay zeka’yı (AI), yüzde 77’si öğrenen makineleri, yüzde 70’i artırılmış gerçekliği/sanal gerçekliği, yüzde 68’i ise blockchain gibi inovasyon teknolojilerini uygulayarak veya halihazırda uygulamaya devam ederek dijital dönüşümü sürdürüyor. Araştırma, şirketlerin yüzde 92’sinin bütün akıllı teknolojiler ve iş süreçlerinden elde dilen ve kullanılan verileri birleştirebilecek platformlara büyük ilgi gösterdiğini ortaya çıkardı.

Bu bağlamdan yola çıkarak ARD Grup kapalı ortamlarda iş verimliliğinin artırılmasına yönelik yapılan araştırmalar ışığında çözümlerden biri olan çalışan sağlığını ve motivasyonunu artırarak iş verimliliğini artırmayı ve giyilebilir teknolojilerin iş ortamlarında birbiriyle konuşabilen mobil uyumlu web uygulamalarına entegre şekilde akıllı saatleri de ekleyerek, çok ayaklı akıllı bir otomasyon sistemi hedeflemektedir.

SMS4-MEDI (Smart Management Solution for Medical Institution)

Yoğun bakım odalarında hasta takibi son derece önemli olduğundan izleme sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Sistem yatan hasta durumuna göre çeşitlenecek olan uyarı sistemleri doktorun olası komplikasyonlardan haber alma hızı ile müdahale şansını yükseltmeyi sağlayacaktır. Hareket ve ses algılayıcı sensörler ile yatan hastanın durumunu takip ederek olası ölümcül durumlarda müdahale şansını yükseltecektir. Sistem aynı zamanda medikal ekipmanların izleme süreçleri için RFID teknolojilerini kullanacak böylece ekipman kaybının önüne geçecek ve sterilizasyon durumunu kontrol edebilecektir. Yine yatan hasta oda girişlerine biyometrik okuyucular ile yapılacak yetkilendirmeler sayesinde tanımlı kişiler haricinde odaya giriş engellenerek güvenlik kontrol altına alınabilecektir. Bu yüksek güvenlikli hastanelerde bulunan hükümlü hastalarda da uygulanabilecek efektif çözümlerden biridir.

ARD Bilişim bu proje ile hem yatan hastayı takip edebilecek hem de malzeme takibini ve sterilizasyon sürecini kontrol altına alabilecektir. Sistemimiz RFID ve diğer IoT sensörleri ile erken uyarı sistemlerini sağlık kurumlarında mutlaka bulunması gereken iş takipleriyle birleştirerek öncü olmayı hedeflemektedir.

SMS4-SCP (Smart Management Solutions for Smart City Projects)

Türkiye’de akıllı şehir konsepti ile ilgili çalışmalar, araştırma ve yatırımlar bir zorunluluk olarak başlamış olsa da, hayata geçirilen kısmı şimdilik test ve pilot uygulamalardan ibaret. Bu uygulamaların daha ileri boyutlara taşınarak yaygınlaştırılması yönünde yerel yönetimler çeşitli projeler yürütüyorlar. Çağın gerekliliklerine yenik düşülmemesi için sektörel süreçlerin yönetiminde teknolojik destek lüks değil gerekli hale dönüşmüştür. Bundan dolayı süreçlerin daha sağlıklı ve kontrollü bir şekilde yürütülmesi yeni nesil teknolojiler ile geliştirilen yazılımlar ile sağlanmaktadır. Bu yazılımlar sayesinde yapılması hedeflenen iş kalemleri ve bu iş kalemlerinin bağlı olduğu tüm süreçler daha efektif, kârlı, hızlı, planlı, kontrollü, düşük maliyetli ve yüksek verimlilikte olması hedeflenmektedir. SMS4-SCP (Smart Management Solutions for Smart City Projects – Akıllı Şehirler için Akıllı Yönetim Çözümleri) projesi ile kapsamlı olarak ihtiyaca cevap verebilecek; açık kaynak tabanlı, modüler, bulut teknolojilerine hazır, düşük maliyet ve doğru tahminleme ile ilgili alanlarda önemli rol oynayacak bir yazılım geliştirilecektir.

Akıllı sistemlerde tüm süreçlerin tahminlemesi ve kontrolü ile ilgili mevcutta bir yazılım sistemi bulunmadığından ARD GRUP, geliştirilen tüm süreçler istenilen sektöre göre özelleştirilebilen, akıllı şehir stratejilerine göre dizayn edilecek bir yazılım olacaktır.

STS (Sterilizasyon Takip Sistemi)

STS (Sterilizasyon Takip Sistemi) Projesi, enfeksiyon kontrol ve sterilizasyon süreçlerini cerrahi alet takip ve hastanelerin merkezi sterilizasyon ünitelerinde kurulu bulunan endüstriyel ekipmanlar ile entegrasyon sağlayarak geliştirilen yazılım ve donanım entegrasyon sisteminin hayata geçirilmesi, lazer ile cerrahi işaretleme ve RFID teknolojileri ile tüm sterilizasyon ve enfeksiyon kontrol sürecinin yönetilmesini hedefleyen bir projedir.

Firmamız, STS (Sterilizasyon Takip Sistemi) Projesi ile sterilizasyon ve enfeksiyon kontrol konusunda ülkemizdeki her Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde bulunması gereken bir teknoloji üzerine ar-ge yapmakta ve tıbbi cihaz üzerine RFID ve milimetrik karekod teknolojisi ve sterilizasyon sektörüne hakim üreticiler ile donanım seviyesinde entegrasyon ile dünyada ve Türkiye’de bir ilke imza atma yolunda ilerlemek istemektedir. Yurtdışında dahi hedeflenen özelliklere ve kapsama sahip çözümlerin bulunmayışı, projemizin ülkemiz hastanelerinde yeterli tecrübe kazanıldıktan sonra ihracatı yapılabilecek ve sonuç olarak ülkemizin sağlık gibi kritik bir alanda yurt dışına olan bağımlılığını azaltıcı nitelikte olabilecek bir projedir.